Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tinnitus Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Uygulamasının Etkinliği
 

Tinnitus Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Uygulamasının Etkinliği

Altuğ T., Yener M., Yılmaz M., Turgut F. N.

AMAÇ:Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) yardımıyla tinnitusu tamamen ortadan kaldırmak veya bunu başarmanın mümkün olmadığı durumlarda ise tinnitus şiddetini hastaya en az rahatsızlık verecek seviyeye düşürmeyi sağlamak. YÖNTEM-GEREÇLER:Ocak 2009 - Temmuz 2009 tarihleri arasında Đstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı polikliniğine tinnitus sikayetiyle basvuran 15-70 yasları arasında 60 hasta basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmistir. Vakaların seçiminde cinsiyet ve sosyal seviye farkı gözetilmemistir. Hasta seçiminde; kulak burun boğaz muayenesinin normal olması, en az 6 aydır tinnitus yakınmasının olması, saf ses odyogramda 30 dB’in altında isitme esiğinin olması göz önünde bulundurulmustur. Kontrol grubu, tinnitus sikayetiyle basvurup çalısma gurubuna dahil edilen 60 hasta içinden basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmişti BULGULAR:Tedavi grubu ve plasebo grubun 30 hasta olacak şekilde rastgele ayrıldı. Tinnitus şiddeti, tinnitus frekansı, tinnitus subjektif skoru ve tinnitus engellilik anketi sonuçları transkraniyal manyetik stimülasyon uygulamasının öncesinde ve bir ay sonrasında karşılaştırılmıştır. Uygulama öncesinde yaş,cinsiyet, tinnitusun süresi, odyogram sonuçları ve etkilenen kulaklar için iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmemiştir. Tedavi grubunda, tinnititus engellilik anketi,tinnitus şiddeti, tinnitus subjektif skorunda istatistiksel olarak anlamlı düzelme sağlanırken, plasebo grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir başarı sağlanamadı. SONUÇ:Düşük frekanslı tekrarlayıcı transkraniyal manyetik stimülasyonun tedavide plasebo grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı başarısının olduğu, ve tinnitusun tedavisinde transkraniyal manyetik stimülasyonun kullanımının tedavi protokolleri içine alınabileceği gösterilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-237

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale