Revizyon Koklear İmplantasyon

Yener M., Öztürk Ö., Yılmaz M., Karaman E., Gözen D. E.

AMAÇ:İleri ve çok ileri sensörinöral işitme kaybı olan hastalarda işitmeye yardımcı olmak için koklear implantasyon uygulanır. Bu sunumda koklear implant sonrasi revizyon ihtiyaci duyulan hastalarin karakteristikleri ve revizyon sebepleri sunuldu. YÖNTEM-GEREÇLER:Kliniğimizde de Ocak 2007- Haziran 2013 arasında koklear implant uygulanan hastalarin dosyalari retrospektif olarak taranip; hastalar yaş, cinsiyet ve ikinci bir operasyonun gerekip gerekmemesine göre sınıflandırıldı. Revizyon gerektiren hastalar reimplantasyona gidenler ve cihaz değişimi olmadan cerrahi müdahale ile sorun giderilebilenler olarak ayrıca değerlendirildi ve nedenleri tartışıldı. BULGULAR:1- 64 yaş arasında 162 kişiye koklear implantasyon ameliyatı uygulandı. Koklear implantasyon yapılmış 162 hastanin 9 tanesine (%5.5) revizyon ameliyatı uygulandı. Revizyon cerrahisi yapılmış hastaların yaş ortalaması 11±14 (1-48 yaş arası, 5 erkek, 4 kadın) dür. Bu hastaların yedisinde reimplantasyon yapıldı, ikisinde ise cerrahi müdahale ile sorun giderildi. Tüm koklear implant vakalarında erişkin hastaların %2.1 inde reimplantasyon yapılmış olup, çocuk hastaların %5.2 sinde reimplantasyona ihtiyaç duyuldu. Tüm hasta popülasyonunda %4.3 oranında reimplantasyona gidildi. Revizyon nedenleri arasında ilk sırayı 5 hasta ile cihazın çalışmaması (3 hastada spontan, 2 hastada travma sonrası) alırken, ikinci sırada elektrotların ekstrakoklear yerleşimi (2 hasta) yer aldı. Daha az saptanan nedenler ise birer hastada implanttan fayda görememe ve post-operatif hematom olarak saptandı. SONUÇ:Revizyon koklear implantasyon nadir bir durum olmakla birlikte sıklıkla cihaz ile ilgili problemler sebebiyle ihtiyaç duyulan operasyonlardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-227

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale