Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ani İşitme Kayıplı Olgularımızda Eşlik Eden Radyolojik Bulgular
 

Ani İşitme Kayıplı Olgularımızda Eşlik Eden Radyolojik Bulgular

İncesulu A., Gürbüz M.K., Kaya E., Şaylısoy S., Pınarbaşlı Ö. M., Türe N.

AMAÇ:Bu çalışmanın amacı idiopatik ani sensorinöral işitme kayıplı hastalarımızı sunmak ve bu hastaların bilgisayarlı tomografi (BT) ve magnetik rezonans (MR) bulgularını değerlendirmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:2005-2013 yılları arasında kliniğimizde idiopatik ani sensorinöral işitme kaybı tanısı alan hastalar çalışmaya alındı. AİK tanısı alan ve Temporal BT’si çekilen hasta sayımız retrospektif olarak dosyalar taranıp 55 olarak bulundu. Aynı zamanda AİK tanısı alan ve Temporal MR’ı çekilen hasta 32 olarak bulundu. Hastaların kayıtları retrospektif olarak tarandı. Temporal BT’si çekilen AİK ’lı hastaların 34 tanesi erkek, 21 tanesi bayan olarak görüldü. Temporal MR’ı çekilen AİK ’lı hastaların 12 tanesinin bayan, 20 tanesi erkek oldugu görüldü. Yaş aralığı olarak en küçük 12, en büyük 68, ortalama yaş aralığı 42.3 olarak tespit edildi. BULGULAR:Temporal BT’si çekilen hastaların 22’ sinde (%40) normal olmayan radyolojik bulgu tespit edildi. Bu grup içerisinde 8 hastada (%36,4) bilateral kronik otitis media’nın sekel değişiklikleri tespit edildi. Yine aynı grup içerisindeki 3 hastada (%13.6) süperior semisirküler kanal dehissensi mevcuttu. 2 hastada (%3.6) geniş vestibüler aquaductus tespit edildi. 1 hastada (%1.8) fenestral otoskleroz ile uyumlu bulgu ve yine 1 hastada (%1.8) X’e bağlı sağırlık ile uyumlu inkomplet partition tip 3 olarak isimlendirilen bulgu ortaya kondu. 3 hastada (%5.4) hastada stapes kruslarında silikleşme mevcuttu. 37 hastanın(%67.2) Temporal BT’si normal olarak değerlendirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-232

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale