Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Botulinum Toksin-A'nın Seröz Otitis Media Üzerine Etkisi
 

Botulinum Toksin-A'nın Seröz Otitis Media Üzerine Etkisi

Özturan O., Tuğrul S., Öztürk B., Doğan R., Hafız M. A.

AMAÇ:Seröz otitis media, orta kulaktaki glandlardan enfeksiyöz nedenler olmadan sıvı salgılanmasına bağlı olarak işitme kaybına neden olabilen bir patolojidir. Botulinum toksin-A (BtA) kolinerjik otonomik sinir sistemi bloke ederek gustatuar terleme ve sialorede tükürük akışını azaltır. Ayrıca, allerjik rinit veya nazal hipersekresyonun diğer formlarında oluşan nazal sekresyonu da azalttığı gösterilmiştir. “BtA seröz otitis mediaya neden olan glandların sekresyonunu azaltabilir mi?” düşüncesinden yola çıkarak yapılan çalışmamızda seröz otitis media oluşmuş ratlarda BtA uygulamasının tedavideki etkinliği değerlendirildi. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamızda 24 adet erkek Wistar Albino rat eşit şekilde üç gruba ayrıldı. Grup 1: Sağ kulağa birinci gün BtA(intratimpanik 0,2 ml=20ünite), sol kulak kontrol. Grup 2: Sağ kulağa birinci gün serum fizyolojik (intratimpanik 0,2 ml %0,9 saline), sol kulak kontrol. Grup 3: Sağ kulağa histamin (intratimpanik 0,2 ml), sol kulak kontrol. Tüm grupların sağ kulağına üçüncü gün histamin (intratimpanik 0,2 ml) uygulanarak seröz otitis media oluşturuldu. Çalışmanın başında, 5, 10, 15 ve 20. günlerde DPOAE ve ABR testleri uygulandı. BULGULAR:Her üç grubun çalışma öncesinde ABR ve DPOAE değerleri arasında fark yoktu. Beşinci gün DPOAE değerleri grup 1 ve 2 de anlamlı şekilde düşerken grup 3 de anlamlı bir değişiklik olmadı. Onuncu günde tüm grupların sağ kulaklarındaki DPOAE değerlerinde sol kulağa göre anlamlı düşüklük devam ediyordu. Grupların 15. gün sağ kulak DPOAE ölçüm değerleri sol kulağa göre anlamlı derecede düşük olup gruplar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Tüm gruplarda sağ kulakta 15. gün DPOAE değerleri 10.gündeki değerlere göre artmış olup arada anlamlı fark yoktu. Yirminci günde tüm grupların sağ kulaklarındaki DPOAE değerleri 10.güne göre anlamlı artış gösterirken sol kulak ile aralarında anlamlı fark bulunmaktadır. Grupların bazal, 5, 10, 15 ve 20. günlerdeki ABR eşikleri arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. SONUÇ:Çalışmamızda BtA’nın seröz otitis media oluşumunu engelleyici etkisi DPOAE ve ABR ölçümleri ile değerlendirildi. BtA’nın orta kulaktaki glandların salgısını engelleyerek seröz otit oluşumunu engelleyici etkisinin olmadığı görülmüştür. Bu çalışma BtA’nın seröz otitis media üzerine etkisini gösteren literatürdeki ilk çalışma olup bu konu ile ilgili ek klinik ve histopatolojik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-235

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale