Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Media İle Helikobakter Pilori İlişkisi
 

Çocuklarda Effüzyonlu Otitis Media İle Helikobakter Pilori İlişkisi

Aksaray S., Tatlıpınar A., Verim A., Balta M., Boz S. E.

AMAÇ:Effüzyonlu otitis media çocukluk çağının sık görülen bir hastalığıdır. Hastalığın patogenezi kesinlik kazanmamıştır. Bu çalışmanın amacı effüzyonlu otitis media ile helikobakter pilori ilişkisinin araştırılmasıdır. YÖNTEM-GEREÇLER:Effüzyonlu otitis media nedeniyle opere edilen çocukların orta kulak sıvılarından elde edilen 31 aspirasyon materyali çalışmada kullanıldı. Parasentez sonrası elde edilen aspirasyon materyalleri mikrobiyoloji laboratuarında steril koşullarda gram boyama preperatları hazırlanarak Çukulata agar, koyun kanlı agar, Christensen üre agar ve spesifik helikobakter pilori kültürü için %7 oranında at kanı eklenmiş Columbia kanlı agar base (oxoid) besi yerine ekildi. Helikobakter pilori tanımlaması için Columbia kanlı agarda anlamlı üreme saptanan koloniler katalaz, oksidaz, üreaz pozitiflik ve gram boyama ile konfirme edildi. BULGULAR:31 orta kulak sıvı aspiratının 3'ünde (% 9,6) üreme tespit edildi.Üreaz testi ise; aspiratların 4'ünde (%12,9) pozitif bulundu. SONUÇ:Helikobakter pilori effüzyonlu otitis medianın etken patojenlerinden biri olarak düşünülebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-231

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale