Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kronik Otittis Medialı Hastalarda Kokleer İmplantasyon
 

Kronik Otittis Medialı Hastalarda Kokleer İmplantasyon

Olgun L., Çatlı T., Demir E., Olgun Y., Özbakan A., Bayrak F.

AMAÇ:İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği’nde kokleer implantasyon yapılmış olan kronik otitli hastalarda karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını irdelemektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma 1998-2013 yılları arasında kokleer implantasyon yapılmak üzere İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran, yaşları 3-62 arasında değişen (36’sı erkek ve 11’i kadın) kronik otitli 47 hasta ile yapılmıştır. Hastalara kronik otit cerrahisi ile eş zamanlı veya 2.seansta olmak üzere kokleer implantasyon yapılmış; ameliyat sırasında, sonrasında ve geç dönemde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları dökümante edilmiştir. BULGULAR:Kliniğimizde 1998-2013 yılları arasında 1437 primer kokleer implant vakası yapılmış olup bunların 47’si kronik otit ve sekelleri olan hastalardı. 4 hastaya 1.seansta timpanoplasti sonrası, 13 hastaya tek seansta radikal mastoidektomi sonrası, 12 hastaya radikal mastoidektomi sonrası 2.seansta, 11 hastaya subtotal petrosektomi sonrası tek seansta ve 7 hastaya subtotal petrosektomi sonrası 2.seansta kokleer implant uygulanmıştır. Açık radikal mastoidektomi kavitesinde implant yerleştirilen 19 olgunun 10'unda elektrot kavite epitelini tahrip ederek açığa çıkmış, bu olguların 9'u subfasiyal tünel açılmak sureti ile reimplante edilmiştir. Açık kaviteli 19 olgudan 2 sinde yogun granulasyon ve enfeksiyon nedeni ile explantasyon ve subtotal petrosektomi yapılmış olup biri diğer kulaktan implante edilmiştir. Mastoidektomi-posterior timpanotomi yolu ile klasik kokleer implant uygulanmış 2 hastada iyatrojenik kolesteatom gelişmiş, bir olguya revizyon sonrası kolesteatom nüksü nedeni ile tek seansta subtotal petrosektomi sonrası kokleer reimplantasyon yapılmıştır. İkinci olguya da tek seansta subtotal petrosektomi sonrası kokleer reimplantasyon yapılmıştır.( Bu olgular yukarıdaki 47 olgu dışındadır). Bir olguda klasik implantasyondan 6 ay sonra akut mastoidit gelişmiş, implant yerinde iken mastoid drene edilmiştir. Başka merkezde implante edilen bir çocuk kronik yara yeri enfeksiyonu ve mastoidit nedeni ile revize edilmiş, mastoidektomi kavitesinde bone cemente bağlı yoğun granulasyon saptanmıştır. Bu hastaya subtotal petrosektomi ve aynı seansta karşı kulağa klasik yoldan implantasyon yapılmıştır. Bunların dışında 2 olguda tıbbi tedavi ile düzelen akut otit ve 10'dan fazla çocukta tekrarlayan seröz otit nedeni ile tıbbi tedavi uygulanmış ancak tüp yerleştirilen olgu olmamıştır. SONUÇ:Kronik otitli hastalar kokleer implant gerektiren olguların göreceli olarak küçük bir kısmını oluşturur. Ancak gerek ameliyat sırasındaki zorluklar gerekse postoperatif komplikasyonların yüksek olması nedeni ile problemli bir hasta grubudur. Hastaların implant performansı iyi olmakla birlikte uzun yıllar yakın takibi gereklidir. Revizyon cerrahisi oranı diğer implant hastalarına göre çok yüksektir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-226

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale