Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Premenopozal - Postmenopozal Nazal Kontraktilite Değerlendirilmesi
 

Premenopozal - Postmenopozal Nazal Kontraktilite Değerlendirilmesi

Özturan O., Tuğrul S., Şentürk E., Yıldırım S. Y.

AMAÇ:Bu çalışmanın amacı premenopozal ve postmenopozal kadınlarda nazal kontraktilitenin akustik rinometre, rinomanometre ve peak nazal flow metre ile karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya 20-40 yaş arası premenapozal, 64-82 yaş arasında postmenopozal, toplam 97 kadın hasta dahil edildi. (49 u postmenopozal, 48 i premenopozal gruptandı). Daha önce nazal cerrahi geçiren, aktif nazal enfekisyonu olan hastalar, oral ve nazal ilaç kullanan hastalar çalışmaya alınmadı.Her hastaya anterior rinoskopi, akustik rinometre, rinomanometre ve peak nazal flowmetre yapıldı. BULGULAR:Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda dekonjestan uygulanması sonrası akustik rinometre, rinomanometre ve PNİF değerlerindeki değişim istatistiksel olarak anlamlı değildi. MCA 1(p=0,49), MCA 2(p=0,19),RMM (p=0,25), PNIF(p=0,39), Flow(p=0,46) ve Volume(p=0,52). SONUÇ:Hastalara dekonjestan öncesi ve sonrası akustik rinometre, rinomanometre ve peak nazal flow metre yapıldı. Postmenopozal kadınlarla premenopozal kadınlarda benzer nazal kontraktilite bulguları elde edildi. Postmenopozal dönemde nazal erektil dokuların kontraktilite fonksiyonu değişmiyor. Erektil nazal dokular menopoza bağlı değişikliklerden etkilenmemektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-243

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale