Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Navigasyon Sistemi Eşliğinde Yapılan Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
 

Navigasyon Sistemi Eşliğinde Yapılan Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız

Yılmaz İ., Yılmaz S., Sökmen F. M.

AMAÇ:Kliniğimizde nöronavigasyonla yapılan cerrahilerde aldığımız sonuçları literatür eşliğinde değerlendirmek. YÖNTEM-GEREÇLER:2013 yılında kliniğimizde nöronavigasyon kullanılarak cerrahi tedavi uygulanan 4 hastanın hastalıklarına ait verileri, intraoperatif bulguları, postoperatif izlemleri ve demografik verileri toplandı. Kontrol grubu olarak, nöronavigasyon kullanılmayan, 2 sfenoid sinüs cerrahisi ve bir kafa tabanı glomus jugulare tümörü cerrahisi yapılan 3 hasta alındı. Nöronavigasyon kullanılan hastaların ameliyat öncesi elde edilen tomografileri navigasyon sistemine yüklendi. Navigasyon sistemi kalibre edilerek cerrahi saha ve çevre doku ilişkisi değerlendirildi. Ameliyatlar bu hazırlıktan sonra yapıldı. BULGULAR:Kliniğimizde 2013 yılında seçilmiş 4 hastaya nöronavigasyon eşliğinde cerrahi uygulandı. Bu hastaların 2’si erkek 2’si kadın idi. Yaş ortalaması 41 olarak bulundu. Bu hastalardan birisine endoskopik BOS rinore cerrahisi, ikisine sfenoid sinüsten kitle ekziyonu, birine de kafa tabanından glomus jugulare tümörü eksizyonu yapıldı. Ameliyatlar sırasında bir sorunla karşılaşılmadı. Hastaların ameliyat sonrası görüntülemelerinde hedeflere tama yakın ulaşıldığı görüldü. Kontrol grubu hastalarında ise 2 sfenoid sinüs kitlesine geleneksel endoskopik sinüs cerrahisi yöntemiyle yaklaşılmış ve bu operasyonlar yetersiz eksizyonla sonuçlandı. Kafa tabanı glomus jugulare tümörü cerrahisi sonrasında elde edilen görüntülerde juguler fossada rezidü tümör kaldığı görüldü. SONUÇ:Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında görülmektedir ki nöronavigasyon eşliğinde yapılan kafatabanı ve sfenoid sinüs cerrahisi kitlenin tama yakın çıkarılmasında etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Nöronavigasyon ile üç boyutlu görüntüleme desteği operasyon sahası ve çevre dokular hakkında bilgi vererek cerrahi sırasında yol gösterici olarak yardımcı olmaktadır. Nöronavigasyon sistemi; daha güvenilir adımlarla cerrahinin sürdürülmesinde, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde ve hedeflenen lezyonların tam yada tama yakın çıkarılmasında yardımcı faydalı bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-245

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale