Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Erişkin Kokleer İmplantlı Hastalarda Sessiz Türkçe Harflerin Voice Onset Time Değerlendirilmesi
 

Erişkin Kokleer İmplantlı Hastalarda Sessiz Türkçe Harflerin Voice Onset Time Değerlendirilmesi

Kandoğan T., Aksoy G., Dalgıç A.

AMAÇ:Voice Onset Time (VOT) geçici bir akustik parametredir ve seslendirilen bir harfin ilk sesi ile ses tellerinin titreşmeye başlaması arasında geçen süreye olarak tanımlanır. İşitme kazancı Voice Onset Time’ı etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Biz erişkin kokleer implantasyonlu hastaların işitme rahabilitasyonun konuşma üzerindeki etkilerini VOT ile değerlendirdik. YÖNTEM-GEREÇLER:Kokleer implant kullanım sürelerine göre kokleer implantlı hastalar iki gruba ayrıldı. İki grubun VOT değerleri normal Türk populasyonun değerleri ile karşılaştırıldı. BULGULAR:1.Ve 2. Gruptaki hem kadın hem erkeklerde hecelerin çoğu normal değerlerden anlamlı ölçüde farklı bulundu ve hece değerlerinin çoğu normal işitme seviyesi olan hastalarınkine ulaşamadı. SONUÇ:VOT implantlı hastalarda artikulasyon değişiklikleri tespit etmek için yararlı bir ölçüm olarak kullanılabilinir

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-252

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale