Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Endoskopik Bos Fistül Cerrahisinde Rijid Greft Kullanımı Gerekli Mi?
 

Endoskopik Bos Fistül Cerrahisinde Rijid Greft Kullanımı Gerekli Mi?

Önerci M., Öğretmenoğlu O., Özer S., Yücel Ö. T., Günaydın R.Ö., Kuşcu O., Mocan Ö. B.

AMAÇ:Kafa kaidesi BOS fistüllerinin endoskopik yolla tedavisinin başarı oranları çok yüksektir. Endoskopik tedavi için farklı teknikler ve farklı greft materyalleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada rijid greft kullanılmadan endoskopik BOS fistül onarımı yapılan hastalar radyolojik olarak değerlendirilmiş ve rijid greft kullanılmayan olgularda kafa tabanında gelişebilecek olası patolojiler gösterilmeye çalışılmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmaya endoskopik BOS fistül onarımı yapılan 18 hasta dahil edilmiştir. Hastaların dosyaları incelenerek fistül özellikleri ve cerrahi onarım bilgileri kaydedilmiştir. Cerrahi sonrası en az 6 aylık takiplerde rinoresi olmayan hastalara sagital planda MR sisternografi çekilmiştir. Cerrahi yapılan bölgede dura devamlılığı ve ensefalosel gelişimi değerlendirilmiştir. BULGULAR:Çalışmaya 10'u erkek ve 8'i bayan 18 hasta dahil edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 30.6 (8-54) idi. 11 hastada BOS fistülü travmatik iken, geri kalan 7 hastada spontandır. Endoskopik onarım sırasında kafa tabanında tespit edilen defekt boyutları 3 mm ile 20 mm (ortanca 8 mm) arasında değişmekteydi. Çalışmaya dahil edilen 9 hastada defekt bölgesinde ensefalosel görülürken geri kalan 9 hastada sadece durada defekt gözlenmiştir. Çekilen sagital kesit MR sisternografilerinin hiçbirinde ensefalosel gelişmediği tespit edilmiştir. İntraoperatif ensefalosel tespit edilen hastaların 2'inde ve sadece dura defekti tespit edilen hastalarında sadece 1'inde dura devamlılığı radyolojik olarak görülememiştir. SONUÇ:BOS fistül onarımında genellikle defekt bölgesine rijid greft kullanılması önerilmektedir. Bu çalışma; rijid greft kullanılmayan olguların takiplerinde kafa tabanında herhangi bir patolojinin gelişmediğini göstermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-247

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale