Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Vokal Kord Patolojilerinde Radyofrekans İle Transoral Cerrahi Sonuçlarımız
 

Vokal Kord Patolojilerinde Radyofrekans İle Transoral Cerrahi Sonuçlarımız

Çukurova İ., Çolak A. M., Duygulu H., Topacan M.

AMAÇ:GİRİŞ: Larenks maligniteleri tüm vucut malignitelerinin %2 sini; baş-boyun bölgesi malignitelerinn yaklaşık %25’inden sorumludur. Üst solunum yolu maligniteleri içinde en sık görülenidir. Erken evre glottik kanserler boyun lenf bezi metastazı yapmamış(No) ve vokal kordlarda fiksasyon yapmamış tümörlerdir. Glottik kanserlerde ses kısıklığı ilk ve en önemli semptom olup, %57-80’i erken evrede tanı alırlar. Erken evre glottik larenks kanserlerinin tedavisinde konservasyon cerrahisi ve radyoterapi kullanılabilir. Bu yöntemlerden biri olan endoskopik transoral kordektomiler son zamanlarda oldukça popülerdir. Bu yöntem klasik mikrocerrahi aletleri, lazer veya yeni kullanıma giren radyofrekans(RF) enerjisi kullanılarak yapılabilir. YÖNTEM-GEREÇLER:Temmuz 2006-Agustos 2013 tarihleri arasında S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB’de klinik ve patolojik olarak erken evre glottik larenks karsinomu (T1 No Mo ve seçilmiş T2a No Mo ) tanılı 38 hasta radyofrekans ile opere edilmiş ve retrospektif olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR:RF ile transoral kordektomi yapılan 38 hastanın (37 erkek; 1 kadın) yaş ortalaması 52,9 yıl (37-72 yaş)’dır. 31 hastanın histopatolojisi scc, 3 hasta verrüköz ca,2 hasta karsinoma insitü,1 bazoloid ca ve 1 intraepitelyal neoplazi olarak rapor edilmiştir. Postoperatif takip süreleri ortalama 19 aydır(2-64 ay ). Bu süreçte 3 hastada lokal nüks,1 hastada karşı vokal kord da scc+sekond primer ac ca saptandı. SONUÇ:Trakeotomi, ödem, ağrı, steroid, antibiyotik ve analjezik kullanımı, postoperatif hastanede kalma süresi gibi faktörler açısından RF tekniği ile endolarengeal klasik cerrahi arasında anlanlı fark olmadığı ancak açık teknik uygulanan hastalara göre avantajlı olduğu görüldü. Özel ve pahalı enstrümanların gereksinimi yanında cerrahın tecrübesi bu cerrahinin dezavantajı olarak kabul edilse de,mikroskop altında sınırları net olarak görülebilen T1 ve/veya seçilmiş çok erken T2 tümörlerin endoskopik rezeksiyonunda hastanın; beklentileri, sosyoekonomik durumu, kültürel düzeyi de göz önünde bulundurularak tercih edilebilecek farklı bir cerrahi metod olarak kullanılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-254

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale