Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İnverted Papillomada Tanı Ve Yaklaşımlarımız
 

İnverted Papillomada Tanı Ve Yaklaşımlarımız

Dere H., İkincioğulları A., Özcan K. M., Çetin M. A., Köseoğlu S., Kılıç M.

AMAÇ:İnverted papilloma tanısı almış hastaların demografik özelliklerini ortaya koymak. Tanı ve tedavideki yaklaşımlarımızı sunmak ve literatürle karşılaştırmak. YÖNTEM-GEREÇLER:2005-2013 yılları arasında kliniğimizde inverted papilloma tanısı konulmuş ve tedavi edilmiş 18 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar yaş, cinsiyet, semptomlar, tanı, tümörün evresi, cerrahi yaklaşım ve postoperatif rekürrens yönünden değerlendirilmiştir. BULGULAR:Kliniğimizde tanısı konulan ve tedavisi yapılan 18 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 43-73 yaşları arasında ortalama 56,5 yaşında idi. En sık burun tıkanıklığı şikayeti tespit edildi. Tanı anında yapılan evrelemede 7 hasta (%38,9) Krouse evre II, 9 hasta (%50) Krouse evre III, 2 hasta (%11,1) Krouse evre IV olarak saptandı. 17 hastaya endoskopik cerrahi uygulandı. 1 hastaya endoskopik + eksternal yaklaşım uygulandı. 2 hastada (%11,1) malignite raporlandı. 2 hastada (%11,1) rekürrens izlendi. SONUÇ:İnverted papillomada endoskopik yaklaşımın yeterli ve başarılı bir tedavi yöntemidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-248

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale