Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Septoplasti Operasyonu Sırasında Mukozal Elevasyon İçin Kullanılan Lokal Anestezik Maddelerin Ve Nazal Tamponların..
 

Septoplasti Operasyonu Sırasında Mukozal Elevasyon İçin Kullanılan Lokal Anestezik Maddelerin Ve Nazal Tamponların..

Yener M., Yılmaz M., Sarı E., Yollu U.

Septoplasti Operasyonu Sırasında Mukozal Elevasyon İçin Kullanılan Lokal Anestezik Maddelerin Ve Nazal Tamponların Postop Ağrı Üzerine Etkisi.. AMAÇ:Septoplasti operasyonu sırasında mukozal elevasyonu kolaylaştırmak için kullanılan lokal anestezik madde içeren solüsyonların varsa preemptif analjezik etkisini tespit etmek ve operasyonu sonlandırırken kullanılan nazal tamponların postop ağrı üzerine etkisini saptamaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:64 hastadan oluşan hasta popülasyonu; kullanılan enjeksiyon solüsyonuna göre lidokain+adrenalin (Jetokain®) ve yalnızca adrenalin, kullanılan tampona göre ise silikon intranazal splint (Doyle®) ve PVA (Polyvinyl Alcohol, Merocel®) olmak üzere 4 gruba ayırıldılar. Hastaların postop dönemde 1, 3, 6, 12 ve 24. saatteki ağrı düzeyleri VAS skalasına göre kaydedildi, postop 1. gün içerisinde kendi analjezik isteklerine göre en fazla 2 kez olmak üzere 8 mg iv lornoksikam, postop 2 ve 3. günlerde ise günde en fazla 2 kez olmak üzere 8 mg oral lornoksikam kullanmalarına iz BULGULAR:Çalışma verilerinin karşılaştırılması sonucuna göre; mukozaya yapılan enjeksiyonda kullanılan solüsyonun kullanılan tampon bağımsız olarak postop ağrı düzeyine ve postop kullanımına gerek duyulan analjezik miktarına etki göstermediği ve preemptif analjezik etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Operasyonu sonlandırma aşamasında kullanılan silikon intranazal splintlerin (Doyle®) mukozaya yapılan enjeksiyon solüsyonundan bağımsız olarak postop 1. saatteki ağrı düzeyine PVA tamponlara (Polyvinyl Alcohol, Merocel®) oranla olumsuz etkisinin olduğu tespit edilmiştir (p=0.034). Postop 3, 6, 12 ve 24. saatteki ağrı düzeyleri ve postop analjezik gereksinimi açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır. SONUÇ:Çalışma verileri; günlük pratikte alışkanlık haline gelmiş olan mukozayı lokal anestezik içeren solüsyonla eleve etme yönteminin ve postop konfor sağlama amacıyla kullanım tercihi olan silikon intranazal splintlerin postop ağrı düzeyine pozitif katkısı olmadığını, hatta silikon intranazal splintlerin postop 1. saatteki ağrı düzeyine olumsuz etkisinin bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-244

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale