Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Pediatrik Trakeotomi: 13 Yıllık Sonuçlarımız
 

Pediatrik Trakeotomi: 13 Yıllık Sonuçlarımız

Doğan E., İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Tunçbilek P., Sönmez F. M., Köroğlu T.

AMAÇ:Trakeotomi tüm yaş gruplarında uygulanan bir cerrahi girişim ise de, çocukluk çağındaki anatomik ve fizyolojik değişiklikler nedeniyle özellik gösterir. Çalışmamızda son 12 yıllık süreçte pediatrik trakeotomi ile ilgili elde edilen tecrübemizi paylaşmayı amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB&BBC kliniğince 2000-2012 yılları arasında trakeotomi uygulanan olgular retrospektif olarak incelenmiş ve son 12 yılda 18 yaşaltı olgulardaki trakeotomi endikasyonları, izlem özellikleri ve komplikasyonları sunulmuştur BULGULAR:2000 Ocak-2013 Ocak tarihleri arasında 68’i erkek (yaş ort: 5.9), 35’i kadın (yaş ort: 3.1) toplam 103 hastaya (yaş ort: 4,9) pediatrik trakeotomi işlemi uygulanmıştır. Trakeotomilerin % 76.6’sı uzamış entübasyon nedeniyle gerçekleştirilmiştir. En sık endikasyonlar ise % 43.6 ile konjenital santral sinir sistemi, %24.2 kardiyovasküler, solunum yolu anomalileri ve bu sebeple ortaya çıkmış akciğer enfeksiyonları oluşturmuştur. Erken dönemde komplikasyon olarak 3 hastada (%2.9) dekanülasyon, 1 hastada (%1) subkutan amfizem ve 1 hastada (%1) kanül içinden kanama görülmüştür. Geç dönemde komplikasyon olarak, 4 hastada (%3.9) subglottik granülasyon dokusu oluşumu, 2 hastada (%2.9) dekanülasyon sonrasında trakeakutanöz fistül oluşumu, 1 hastada (%1) kanül içinden kanama ve buna bağlı exitus ve 1 hastada da (%1) kanül dislokasyonu nedeni ile solunum sıkıntısı ve takiben exitus görülmüştür. SONUÇ:Endikasyonlar, uygulama tekniği ve izlem özellikleri dikkate alındığında yetişkin hastalara nazaran daha az uygulanan çocukluk çağı trakeotomisi havayolunun sağlanmasında güvenilir bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-317

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale