Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Major Myokutan Flebi Kullanımı
 

Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Pektoralis Major Myokutan Flebi Kullanımı

Özdek A., Korkmaz H., Tunç A., Bayır Ö., Saylam G., Tatar Ç. E.

AMAÇ:Pektoralis myokutan flep ile onarımını gerçekleştirdiğimiz hastaların sonuçlarını değerlendirmek. YÖNTEM-GEREÇLER:S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğin’de ocak 2006 ile mayıs 2013 tarihleri arasında ileri evre baş ve boyun kanseri nedeniyle pektoral flep ile rekonstrüksiyonları yapılan 20 hastanın bilgileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların bilgilerinden defektin lokalizasyonu, patolojik özellikleri, komorbid hastalıkları, beraberinde uygulanan cerrahi prosedürler, komplikasyonlar ve estetik sonuçlar değerlendirildi. BULGULAR:22 ile 81 yaş aralığında (ort. 53,6) 15’i erkek toplam 20 hastanın operasyonları gerçekleştirildi. 5 hasta 65 yaşın üzerindeydi. Hastalarımızın 3 tanesi parotis karsinomu, bir tanesi nüks hipofarinks karsinomu, bir tanesi nüks larenks karsinomu, bir tanesi submandibuler gland karsinomu ve 14 tanesi de oral kavite ve orofarenks karsinomu idi. Bunlardan da birer tanesi nüks bukkal karsinom, nüks alt dudak karsinomu ve iki tanesi nüks dil karsinomu idi. 20 hastanın 6 tanesi nüks, diğerleri primerdi. 5 hastamızda preoperatif sistemik hastalık olarak HT, DM, koroner arter hastalığı gibi rahatsızlıkların biri veya birkaçı bir arada olacak şekilde mevcuttu. Postoperatif 1 hastada sütür reaksiyonu ve 2 hastada hematom olmak üzere toplam 3 hastada komplikasyon gelişti. Sütür reaksiyonu olan hastanın yara kenarları revize edildi. Hematomu olan 1 hasta hematom boşaltıldıktan sonra flepte herhangi bir sorun yaşanmadı. Diğer hematomu olan, ileri yaş ve komorbid hastalığı da olan bir hasta hematomu boşaltıldı fakat hasta sistemik nedenlerden dolayı ex oldu. SONUÇ:Baş boyun cerrahisi uygulamalarında yaygın kullanılan fleplerden en kolay, en başarılı ve KBB hekimleri tarafından güvenle uygulanabilen Pectoralis major myokutan pediküllü flep kafa kaidesine kadar olan bölgedeki geniş defektlerinin onarımı için iyi bir seçenektir. Hem cilt hem mukozal defektlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Komplikasyonları en aza indirgemek için hastaların uygun seçimi ve analizi, ayrıca dikkatli bir cerrahi teknik en önemli koşullardır

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-272

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale