Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Çocuklarda Tip 1 Timpanoplasti Operasyon Başarısının Ebeveyn Algısı İle Değerlendirilmesi
 

Çocuklarda Tip 1 Timpanoplasti Operasyon Başarısının Ebeveyn Algısı İle Değerlendirilmesi

Güven M., Yılmaz S. M., Kaymaz R., Akidil Ö. A.

AMAÇ:Çocuk hastalarda timpanoplasti hala tartışmalı bir konudur. En uygun yaş ve teknik konusunda fikir birliği yoktur. Çalışmamızın amacı, tip 1 timpanoplasti operasyonu yapılan çocukların ailelerinde operasyon başarı algısının değerlendirilmesidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde 2009-2013 yılları arasında tip 1 timpanoplasti operasyonu yapılan çocukların dosyaları değerlendirildi. Operasyon sırasında 16 yaşının altında olan 43 hastanın ebeveynlerine telefon ile ulaşarak operasyon memnuniyet değerlendirme anketi uygulandı. BULGULAR:Çalışmaya dahil edilen 43 hastadan 28’nin ailesine ulaşılabildi. Ulaşılan hastaların yaş ortalaması 12.5 iken 13’ü kız 15’i erkekti. Ulaşılabilen ebeveynlerden 24 (%85)’ü operasyondan memnun olduğunu belirtirken, 3 (%10) tanesi operasyondan memnun olmadığını, 1 (%3) hasta ise bu konu ile ilgili bir fikri olmadığını belirtti. Yirmi sekiz ebeveynden 19’u (%67) çocuğunun işitmesinde operasyon öncesine göre iyileşme olduğunu, 8’i (%28) bir değişiklik olmadığını, 1 (%3) tanesi ise kötüleştiğini belirtti. Yirmi iki (%78) ebeveyn çocuğunda operasyon öncesi kulak akıntısı olduğunu belirtmiş, bunlardan 21 tanesi kulak akıntısında düzelme olduğunu belirtirken 1 tanesi kulak akıntısının kötüleştiğini belirtmiştir. SONUÇ:Uygun şekilde yapıldığında timpanoplasti çocuk hastalarda hem anatomik hem odyolojik olarak iyi sonuçlar vermektedir. Pediatrik timpanoplasti sonuçları hem cerrahı hem de ebeveynleri tatmin edicidir. Başarı algısında hekim ve aile açısından farklılar vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-318

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale