Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ön Komissürü Tutan Erken Evreli Larenks Kanserlerinde Tiroit Kartilaj İnvazyonu Sıklığı
 

Ön Komissürü Tutan Erken Evreli Larenks Kanserlerinde Tiroit Kartilaj İnvazyonu Sıklığı

Değer K., Aslan İ., Çelik M., Başaran B., Ulusan M., Bayhan D.Y., Ünsaler S.

AMAÇ:Ön komissürü tutan klinik erken evreli (T I-II) larenks kanserlerinde, tümörün ön komissüre yaklaşma yönüne göre tiroid kartilaj invazyon sıklığını belirlemek YÖNTEM-GEREÇLER:Ocak 2007- Ekim 2012 tarihleri arasında ön komissürü tutan larenks kanseri nedeniyle suprakrikoid larenjektomi yapılmış 68 hastanın tıbbi ve patoloji kayıtları retrospektif olarak incelendi. Daha önceden parsiyel larenjektomi yapılmış, baş-boyun bölgesi radyoterapi hikayesi olan ve ileri primer evreli tümörler (>T3) çaılşma dışı bırakıldı. Tümörler tahmini çıkış noktalarına gore saf ön komissür tümörü, glottisten çıkıp ön komissürü tutan ve supraglottik alan ile birlikte ön komissürü tutan olmak üzere 3 gruba ayrıldılar. BULGULAR:Tümörler orjin aldıkları bölgeye gore sınıflandırıldıklarında; saf ön komissür kaynaklı 10 olgu, supraglottik alan ile birlikte ön komissürü tutan 24 olgu ve bir vokal korddan başlayıp ön komissürü tutan 34 olgu mevcuttu. Primer tümörler klinik T evresine göre sınıflandırıldıklarında ise; ön komissür tümörlerinin 8’i T1b, 2’si T2, supraglottik uzanımlı tümörlerin hepsi T2, glottik başlangıçlı olup ön komissürü tutan tumorlerin ise 15’i T1b, 19’u T2 evresindeydi. Tüm hastalarda kontrastlı manyetik rezonans inceleme (MRI) ve MRI çekilemeyen hastalarda da kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) çekilerek tiroid kartilajda her hangi bir tümöral infiltrasyon olmadığı preoperative dönemde gösterilmişti. Tiroid kartilajın tümöral invazyonu toplam 11 hastada saptandı (%16.2). Bunlar tumor çıkış orjinlerine gore sınıflandırıldıklarında ön komissür kaynaklı tümörlerin sadece bir tanesinde (10%), supraglottik uzanımlı tümörlerin 7 tanesinde (29.2%), glottik tümörlerin ise 3 tanesinde (8.8%) tiroid kartilaj invazyonu gözlendi. SONUÇ:Ön komissürü tutan erken evreli larenks kanserlerinde tümörün çıkış orjinine göre tiroid kartilaj invazyon oranı değişmektedir. Özellikle supraglottik alandan çıkıp ön komissüre uzanan tümörlerde bu ihtimal çok artmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-279

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale