Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Adenoidektomi Uygulanan Çocuklarda Retronasal Olfaksiyonun Yeni Bir Değerlendirme Metodu: Gülsuyu
 

Adenoidektomi Uygulanan Çocuklarda Retronasal Olfaksiyonun Yeni Bir Değerlendirme Metodu: Gülsuyu

Yiğit Ö., Acıoğlu E., Şener M. B., Durna M. Y.

AMAÇ:Kokunun algılanmasında, nostriller vasıtasıyla olfaktuar epitele ulaştığı orthonasal olfaksiyon ve oral kavitededen retrograd olarak ulaştığı retronasal olfaksiyon yolu bulunmaktadır. Retronazal olfaksiyon yolu, orthonazal yola göre koku ve tat duyusunun birbiri ile iç içe olduğu daha karmaşık fizyolojik prensiplere dayanır. Adenoid hipertrofisinin nasal hava akımını ve mukozal fizyolojiyi, buna bağlı olarak da koku fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Retronazal olfaksiyon fonksiyonunu ölçmek amaçlı tanımlanmış bazı fizyolojik yöntemler bulunmaktadır.Çalışmamızda retronazal olfaksiyon fonksiyonlarının adenoid hipertrofisi ile ilişkisi kantitatif olarak değerlendirilmeye çalışıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya 5-14 yaş arası adenoid hipertorfisi tanısı alan 56 çocuk dahil edildi. (21 kız, 35 erkek).Yaş ortalaması 7,25 yıl (5-14 yıl) idi. Nasal obstrüksiyona yol açacak allerjik rinit, septum deviasyonu, tek taraflı koanal atrezi, geçirilmiş kafa travması anamnezi gibi ek patolojisi olan hastalarda çalışma dışında tutuldu. Gülsuyu volatil fenil bileşenlerindendir ve tatsız olması, çeşitli dilüsyonlarda hazırlanabilmesi sebebiyle tercih edildi. Saf gülsuyu (%100) ile %10’a kadar sulandırılmış 10 değişik dilüsyon hazırlandı. Her hastaya adenoidektomi öncesinde ve adenoidektomi sonrası üçüncü ayda en dilüe olan preparattan başlayıp giderek artan yüzdede dil üstüne 0.5 cc damlatıldı. Hastaya her damlatma sonrası içinde 6 değişik resim içeren kart gösterilerek aldığı kokunun resmini göstermesi istendi. Operasyon öncesi ve sonrası hangi dilüsyonda kokuyu alındığı not edilerek veriler oluşturuldu. BULGULAR:Çalışmaya toplam 56 çocuk dahil edildi ancak 9 çocuk kooperasyon eksikliği nedeni ile çalışma dışı bırakıldı ve toplam 47 çocuk ile tamamlandı. Operasyon öncesi yapılan test sonucu hastaların retronazal yol ile kokuyu algıladıkları dilüsyon yüzdesi ortalama 62,55 idi. Operasyon sonrası ise bu oran ortalama 37,02’ye düştü. Operasyon öncesi tespit edilen retronazal dilüsyonu ile postoperatif dönemde yapılan test arasındaistatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edildi. (p=.0001) Hastaların adenoidektomi sonrası anlamlı derecede retronazal koku algılarında artış tespit edilmiştir. SONUÇ:Adenoid hipertrofinin retronazal olfaksiyon fonksiyonlarını bozduğu tespit edilmiştir. Adenoidektomi sonrası olfaksiyon hassasiyetinde artış saptanmıştır. Özellikle bu tip cerrahiler sonrası artan kilo alımı ve iştahta retronazal olfaksiyon fonksiyonundaki artışın rolü olabilir. Güncel çalışmalarda kullanılmış Candy Smell teste alternatif olarak retronazal olfaksiyonun değerlendirilmesinde gülsuyunun kullanımı ülkemize has bir metod olarak tercih edilebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-313

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale