Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Hastaların Sağlık Alanında İnterneten Yararlanma Alışkanlıklarının Hasta Hekim İlişkilerine Etkisi
 

Hastaların Sağlık Alanında İnterneten Yararlanma Alışkanlıklarının Hasta Hekim İlişkilerine Etkisi

Selçuk A., Özdoğan F., Genç S., Özel E. H.

AMAÇ:Hastaların sağlık sorunlarında internetten yararlanma alışkanlıklarının belirlenmesi ve bunun hasta hekim ilişkilerine etkisinin araştırılması. YÖNTEM-GEREÇLER:Kulak burun boğaz polikliniğine başvuran ve sağlık sorunlarında internetten yararlandığını belirten hastalara (grup 1) 15 soruluk, yararlanmadığını belirten hastalara (grup 2) tek soruluk bir anket yöneltilmiştir. Grup 1 ve grup 2’deki hastalar yaş, cinsiyet ve eğitim durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Grup 1 deki hastalar yaşlarına (<=30 yaş ve >30 yaş), cinsiyetlerine ve eğitim durumlarına (<=11 yıl ve >11 yıl) göre sorulara verdikleri cevaplar karşılaştırılmıştır. BULGULAR:Grup 1’de 1330 hasta (688 erkek, 642 kadın) ve grup 2’de 1280 hasta (607erkek, 673 kadın) olmak üzere toplamda 2610 hastanın anket sonuçları değerlendirilmiştir (cinsiyet için p=0,028). Yaş ortalaması grup 1’de 30,7 ± 9,6 (18-72) ve grup 2’de 38,5 ± 13,6 (18-80) idi (p<0,001). Ortalama eğitim seviyesi grup 1’de 11,5 ± 3,4 yıl ve grup 2’de 7,5 ± 3,6 yıl idi (p<0,001). Grup 1’deki hastalar sağlık sorunlarında internetten yararlanma nedenini ikinci bir görüş almak (%41,1), doktorla geçirdiği zaman kısıtlı olduğu (%32,6), doktorla iletişim kurmak zor olduğu (%19) ve internette edindiği bilgilerin daha doğru olduğunu düşündüğü için (%7,3) olarak açıklamıştır. Aynı soruya grup 2’deki hastaların %50,8’i internet kullanmayı bilmediği, %33,9’u internet kullanma imkanı olmadığı, %5,8’i internetteki bilgilerin doğruluğuna güvenmediği, % 9,5’i interneti bu amaçla kullanmak akıllarına gelmediği için olarak cevaplandırmıştır. Grup 1’deki hastaların %42,1’i internetten edindiği bilgilere güvendiğini, %57,9’u şüphe ile yaklaştığını; ancak, bu grubun %87,9’ u internetten edindiği sağlık bilgilerini kısmen ya da çok faydalı bulduğunu belirtmiştir. Hastaların %89,8’i hekimlerin söyledikleri ile internetten edindiği bilgilerin benzer, %10,2’si uyumsuz olduğunu belirtmektedir. Sadece internetten faydalanarak hiç doktor görüşü almadan tedavi uygulayan hastalar (%13,1) arasında yaş (p=0,164), cinsiyet (p=0,999) ve eğitim seviyesi (p=0,906) açısından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. İnternetten edindiği bilgiler ile doktorun verdiği tedaviyi değiştirebilen hastalar (%12,2) arasında yaş (p=0,755) ve eğitim seviyesi (p=0,228) açısından istatistiksel olarak fark bulunmamıştır. SONUÇ:Hastalar interneti sağlık sorunlarında ikinci görüş almak için önemli bir kaynak olarak görmektedir. İnternetten edinilen bilgilere şüphe ile yaklaşılmasına rağmen bu bilgilerin faydalı olduğunu düşünmektedirler. Hekimlerin söyledikleri ile internetten edinilen bilgilerin benzer olduğu; ancak, çelişki olursa hekime güvenildiği belirtilmektedir. Sadece internetten faydalanarak doktorun verdiği tedaviyi değiştiren ya da hiç doktor görüşü almadan tedavi uygulayan hastalar arasında yaş ve eğitim yönünden bir fark bulunmamaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-315

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale