Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tiroglossal Kist Eksizyonunda Hyoid Kemiğin Çıkarılması Gerekli Mi?
 

Tiroglossal Kist Eksizyonunda Hyoid Kemiğin Çıkarılması Gerekli Mi?

Beton S., Gökcan K., İslamoğlu A., Kıcalı M. M.

AMAÇ:Tiroglossal kist çocukluk çağında görülen konjenital boyun kitlelerinin yaklaşık üçte birini, boyun orta hattı kitlelerinin %75’ini oluşturur. Tiroid bezinin embriyolojik gelişimi esnasında foramen caecum seviyesinden boyuna olan yolculuğunda kalan doku artıklarından gelişebilir. Genellikle boyun orta hattında görülür. Tiroglossal kistin tedavisi cerrahidir. Cerrahi sonrası nüks ise en büyük problemlerden biridir. Cerrahi sonrası nüks olmaması için 1893 yılında Schlange hyoidin orta kısmının eksize edilmesini önermiş, 1920 yılında ise Sistrunk buna hyoid üstünde kalan dokların da diseksiyonu ve eksizyonunu eklemiştir. Cerrahide amaç foramen caecum kadar kalan dokuların eksizyonudur. Bu dokuların hyoid kemik ile yakın komşuluğundan dolayı eksizyonu önerilmiştir. Ameliyat sırasında kist duktusunun bulunması ve foramen caecuma kadar diseksiyonu hyoid kemiğin korunmasına neden olabilir. Daha az invaziv cerrahi daha az cerrahi strese neden olabilir ancak nüks oranı artabilir. Bu çalışmada amaç Ankara Üniversitesi Kulak Burun Boğaz bölümü tiroglossal kist eksizyonu tecrübelerini sunmak, tanı ve tedavi yöntemlerini literatür eşliğinde sunmak ve ameliyat esnasında tercih edilen yönteme göre teknikleri karşılaştırmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalına boyun orta hattında şişlik şikayeti ile gelen ve tiroglossal kist ön tanısıyla ameliyat edilen 27 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. BULGULAR:Çalışmaya dahil edilen hastaların %14.8’i tarafımıza refere edilen revizyon gereken vakalardı. (Grup 1) %85.2 hasta ise primer vakadır(Grup 2). Grup 1’in tümüne sistrunk ameliyatı yapılmıştır. Takiplerde hiçbir hastada nüks saptanmamıştır. Grup 2’de %74 hastaya sistrunk(Grup 2A), %26 hastaya ise duktus takibi ve eksizyon ameliyatı(Grup 2B) yapılmıştır. SONUÇ: Grup 2A nüks oranı %5.8, grup 2B nüks oranı %16.6’dır. Her iki yöntemde de birer hastada nükse rastlanmıştır ancak nüks oranları arasında yüksek fark mevcuttur. Sistrunk tiroglossal kist eksizyonunda altın standart cerrahi olmakla birlikte yaklaşık 100 yıllık bir yöntem oluşu ve %5 nükse neden olması tekniğin geliştirilmesi açısından ileri araştırma yapılmasına neden olmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-319

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale