Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Etanersept Ve Metilprednisolonun Crush İnjury Sonrası Fasyal Sinir Fonksiyonu İyileşmesine Etkisi
 

Etanersept Ve Metilprednisolonun Crush İnjury Sonrası Fasyal Sinir Fonksiyonu İyileşmesine Etkisi

İşeri M., Öztürk M., Topdağ M., Topdağ Ö. D., Buday Ç. M., Korkut S., İşeri P.

AMAÇ:Bu yazının amacı fasiyal sinir hasarı sonrası etanerseptin alternatif bir tedavi olarak etkisini belirlemektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Ellidört ratın sol fasiyal siniri explore edildi ve crush injury ile fasiyal paralizi oluşturuldu. Hayvanlar randomize olarak altı gruba ayrıldı. Etanercept sinir hasarının hemen sonrasında 6 mg/kg intraperitoneal tek doz uygulandı. Metilprednizolon sinir yaralanmasından sonra 1 mg/kg dozunda 10 gün boyunca günlük olarak uygulandı. Bıyık hareketi, göz kırpma refleksi ve bıyık oryantasyonu iyileşmesi takip boyunca 3 puanlık bir skalada (1=iyileşme yok; 2=parsiyel iyileşme; 3= tam iyileşme) ölçüldü. Fasiyal sinir hasarının 4. gününde 4., 5., 6. gruplar, 4. haftasında 1., 2., 3. Gruplar sakrifiye edildi. Fasiyal sinirin stilomastoid foramenden çıkan ana trunkusu ile zigomatik, bukkal ve marjinal dalları arası diseke edildi ve aynı fiksatif ile fikse edildi. Parafin kesitler makrofaj markırı, GAP-43 ve T hücre markırı ile çalışıldı. BULGULAR:Etanercept alan hayvanların kontrol grubu ve metilprednizolon alan hayvanlarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha iyi fonksiyon iyileşmesi gösterdiği izlendi. Etanercept ile tedavi edilen grup en yüksek GAP-43 immünreaktivitesi gösterdi. Makrofaj markırı ve T hücre markırı ile boyama sonrası, eranercept ve metilprednizolon grupları kontrol grubuyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermiştir (p<0,001). SONUÇ:Bu çalışmada fasiyal sinir yaralanması sonrası etanercept ile tedavinin fasiyal sinir fonksiyonel iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-271

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale