Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Baş-Boyun Skumöz Hücreli Karsinom Hastalarında Oksidatif Stres Ve Koenzim Q10 Düzeylerinin Araştırılması
 

Baş-Boyun Skumöz Hücreli Karsinom Hastalarında Oksidatif Stres Ve Koenzim Q10 Düzeylerinin Araştırılması

Aksoy A., Kurnaz Ç.S.

AMAÇ:Kanserin etyopatogenezlerinden biri olarak suçlanan oksidatif stresin, en fazla ilişkilendirildiği kanser türleri baş-boyun bölgesinin skuamöz hücreli karsinomlarıdır. Hücre ve doku hasarının bir göstergesi olan oksidatif stresin kanserli hastalarda yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceği de öngörülmektedir. Yayınlanan çalışmalarda oksidatif stres parametrelerinin ve antioksidan düzeylerinin ölçümü ile, baş-boyun kanserlerinde mevcut tedavi seçeneklerinin yanında antioksidatif tedavinin önemi de vurgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı da baş-boyun skuamöz hücreli karsinom (SHK) tespit edilen hastaların plazmalarında, lipit peroksidasyonun belirteçlerinden malondialdehit (MDA) ve protein oksidasyonunun belirteci 3-nitrotirozin (3-NT) ile önemli bir antioksidan olan koenzim Q10 (KoQ10) düzeylerini ölçerek, hastaların oksidatif durumlarını ortaya koymaktır. Bulunan sonuçlarla hastaların sigara alışkanlıkları, tümörün lokalizasyonu, hastalığın evresi, tümörün evresi, lenf nodu evresi ve sağlıklı bireylerin değerleri arasındaki ilişkiyi karşılaştırarak baş boyun skuamöz hücreli karsinomlu hastaların oksidatif yüklerini belirlemektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde baş-boyun bölgesinde biyopsi ile SHK tanısı alan 35 hasta ve 20 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Hastalardan onkolojik tedavi öncesi periferik venlerinden kan örneği alındı. Plazma MDA, 3-NT ve KoQ10 düzeyleri yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemi ile belirlendi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-276

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale