Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » N-Asetilsistein Ve Asetilsalisilik Asit’in Tonsil Dokusundaki Biofilm Üzerine Etkisi
 

N-Asetilsistein Ve Asetilsalisilik Asit’in Tonsil Dokusundaki Biofilm Üzerine Etkisi

Yorgancılar E., Meriç F., Bulut F., Akkuş M., Nergiz Y., Nergiz Ş., Nasır Y.

AMAÇ:Biofilmler, bakterilerin bir araya gelerek oluşturdukları toplumsal bir yaşam modelidir. Bu çalışmamızda literatür bilgileri ışığında, polikliniğimizde kronik tonsillit tanısı alan ve tonsillektomi yapılan 10 hastanın tonsil dokusunda oluşan biofilm tabakası incelendi. Tonsil doku örnekleri, iki farklı ilacın etkisine maruz bırakıldı, daha sonra bu dokularda ışık mikroskobu ve transmission elektron mikroskobu ile görüntüleme yapıldı. N-Asetilsistein çeşitli bakteriler tarafından oluşturulan bakteri biofilm formasyonunda azalma ile birlikte ekstrasellüler polisakkarit matrix üretimini de azaltarak etkili olmaktadır. Asetil Sailisilik Asit invitro olarak tedavi edici dozlarda antibiofilm etkisi göstermektedir.Rutinde kullanılan bu ilaçların ilk kez kronik tonsillitte mukozal biofilm kalınlığı üzerine olan lokal etkileri invitro olarak incelendi. Dokulara uygulanan ilaç şekli piyasada kullanılan formda olup, dokunun maruz bırakılacağı ilaç miktarı tedavi dozu şeklinde (örneğin 3x1 olarak reçete edilen bir ilaç için seçilecek miktar 1 ölçek dozu yani 5 cc ) idi. Bu çalışmamızda tonsil doku örnekleri üzerinde N-Asetil Sistein ve Asetil Salisilik Asit içeren ilaç solüsyonları çalışıldı. Bu iki farklı ilacın kronik tonsillitte oluşan mukozal biofilmi ne derecede etkilediği, tedavideki önemi ilk defa farklı bir açıdan değerlendirildi. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu araştırmaya nisan 2008- nisan 2009 tarihleri arasında, D.Ü.T.F. K.B.B. A.D. Polikliniğine başvuran kronik tonsillit tanısı alan ve tedavi olarak tonsillektomi uygulanan 4-39 yaş aralığında (yaş ortalaması, 11.9 ± 11.2 yıl) 10 hasta çalışmaya alındı. Çalışmamız için, D.Ü.T.F. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul’undan 25.12.2008 tarih ve 615 numaralı kararı ile onay alınmıştır. Antibiofilm etkili NAC ve ASA’nın tonsildeki biofilm tabakası üzerinde, meydana getirdiği değişiklikler amaçlandı. Işık mikroskobu ve transmisyon elektron mikroskobu ile görüntüleme yapıldı. Dokulara uygulanan ilaç şekli piyasada kullanılan formda olup, dokunun maruz bırakıldığı ilaç miktarı tedavi dozu (örneğin 3x1 olarak reçete edilen bir ilaç için seçilecek miktar 1 ölçek dozu yani 5 cc ) olarak verildi. Tonsil dokularında periyodik asit Schiff (PAS) boyaması kullanıldı ve biofilmin varlığı kontrol standart grubu kullanılarak ışık mikroskobu ve transmission elektron mikroskobu ile gösterildi. Bütün örnek dokularda biofilm formasyonu gösterildi. BULGULAR:NAC-5 grubu (P = 0.128) kontrol grubuna göre farklılık göstermedi. NAC-10 grubu (P = 0.008) ve ASA -5 grubu (P = 0.003) kontrol grubuna göre anlamlı olarak etkili bulundu. ASA-10 grubunun diğer gruplara göre daha etkli olduğu (P <= 0.0001) gösterildi. Kronik ve rekürren tonsillitli hastalarda tonsil yüzeyindeki biofilm kalınlığının azalması ASA dozu ile ilişkili olabilir. SONUÇ:Biofilmler, olgun biofilm halini aldığında özellikle düşük üreme hızı ile birlikte olup, tedavi güçleşmektedir. Dolayısı ile tonsillit ataklarında veya kronik tonsillitte bu ilaç veya ilaçlar antibiyotiklerle kombine edildiğinde atak sayısını azaltarak biofilm üzerinde etkili olabilirler.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-311

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale