Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Oral Kontraseptif Kullanımının Koku Fonksiyonu Üzerindeki Etkisini Belirlemek
 

Oral Kontraseptif Kullanımının Koku Fonksiyonu Üzerindeki Etkisini Belirlemek

Ayçiçek A., Okur E., Kahveci O.K., Arıöz T. D., Sevinç S.

AMAÇ: Koku, koku alma duyusu ile algılanabilen, genelde çok küçük konsatrasyonda havada çözülmüş olarak bulunan kimyasal maddelerden her biridir. Fakat koku gibi önemli bir duyumuzu değerlendirmek, ölçümünün subjektif oluşu ve bu konudaki testlerden hiçbirinin yeterince dünya genelinde yaygınlaşmamış olması nedeniyle zordur. Cinsiyetler arasındaki eşik farkları, menstrüel siklüsun koku üzerindeki etkisi ve gebelikte olan koku fonksiyonu değişiklikleri hormonal faktörlerin koku üzerinde etkisi olduğunu düşündürmektedir.Çalışmamızın amacı oral kontraseptif kullanımının koku fonksiyonu üzerindeki etkisini belirlemektir. YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Eylül 2012- Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran ve oral kontraseptif kullanan 15 hasta ve oral kontraseptif kullanmayan 15 sağlıklı kadın dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm hastalara genel KBB muayenesinin ardından akustik rinometri, NOSE skalası, görsel analog skala ve koku eşik testi uygulandı. Testler mestrüel siklusun 2-5. günleri arasında yapıldı. Aynı prosedür OKS kullanımını takiben 1. ayda tekrarlandı. BULGULAR: Çalışmamızın sonucunda NOSE skalası ve görsel analog skala sonuçlarında değişim saptamadık. Akustik rinometri ölçümlerinde total nazal volumde azalma saptadık fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Yaptığımız koku eşik testleri ortalamalarında azalma tespit ettik fakat bu azalma da istatistiksel olarak anlamlı değildi. (p>0,05) SONUÇ: Biz çalışmanın daha geniş hasta gruplarında ve daha uzun dönem sonuçlarını da içerecek şekilde yapılmasının çalışmanın değerini arttıracağını düşünüyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-331

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale