Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nörobehçet Hastalığının Koku Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi
 

Nörobehçet Hastalığının Koku Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Doğan R., Demir A. G., Birday E.

AMAÇ:Nörobehçet, Behçet hastalığının nörolojik tutulum gösteren halidir. En sık beyin parankimi, beyin sapı, bazal ganglionlar ve spinal kord tutulumu ile seyreder. Nörobehçet tutulum yaptığı nörolojik bölgeye göre farklı klinik tablolar oluşturabilir. Çalışmamızın amacı, farklı nörolojik tutulum gösterebilen bu hastalığın santral olarak potansiyel olabilecek olfaksiyon fonksiyonu üzerindeki etkisinin koku testleri kullanılarak değerlendirilmesidir. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamız İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü tarafından Nörobehçet hastalığı tanısı alan ve Bezmialem Üniversitesi Kulak Burun Boğaz polikliniğince değerlendirilerek, anamnezinde ve muayenesinde koku fonksiyonlarını bozabilecek patolojileri olmayan 15 hastaya (grup 1) ve aynı yaşlarda 15 sağlıklı gönüllüye (grup 2) Connecticut Chemosensory Clinical Research (CCCRC) testi uygulanarak olfaktör fonksiyonları değerlendirildi. CCCRC ortonazal değerlendirme bataryası n-butanol koku eşik değerlendirme testi ve 8 kokulu identifikasyon testinden oluşmaktadır. Her bir testte olfaksiyon en kötü 0, en iyi 7 olmak üzere skorlanarak ortalaması total skor olarak hesaplandı. BULGULAR:Grup 1’in yaş ortalaması 35,7±10,8, grup 2’nin yaş ortalaması 37,9±14,5 olup gruplar istatistiksel olarak benzer yaş grubundadır (p=,654). Grup 1'in butanol eşik test ortalaması 4,28±2,12, grup 2’nin ise 6,73±1,27 olup istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark bulunmaktadır (p=0,0001). Grup 1'in koku ayırdetme test (ortonazal test) ortalaması 4,92±2,13, grup 2’nin ise 6,34±1,06 olup istatistiksel olarak aralarında anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,0001). Grup 1’in total skor ortalaması 4,60±2,01, grup 2’nin ise 6,65±0,76 olup aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur (p=0,0001). SONUÇ:Nörobehçet hastalığı olan hastalarda nörolojik tutulumla birlikte muhtemel olfaktör bölge tutulumuna bağlı koku fonksiyonları etkilenebilmektedir. Nörobehçet ciddi morbitite ve mortalite nedeni olup olfaktör fonksiyonlar üzerindeki etkisi ilk kez saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-335

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale