Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kronik Hipertrofik Adenotonsilitin Koku Fonksiyonu Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
 

Kronik Hipertrofik Adenotonsilitin Koku Fonksiyonu Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi

Dereköy F. S., Güçlü O., Yazıcı İ., Toroslu H. T.

AMAÇ:Kronik hipertrofik adenotonsillit varlığının ve cerrahisinin, koku fonksiyonu ve yaşam kalitesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi YÖNTEM-GEREÇLER:Kulak Burun Boğaz kliniğine başvuran ve adenotonsilektomi endikasyonu alan yedi-sekiz yaş grubu pediatrik olgular çalışmamıza dahil edildi. Bu olgulardan oluşan adenotonsiller hastalık (Grup I, n=15), kontrol (Grup II, n=15) ve postoperatif (Grup III, n=15) grupları oluşturuldu. Olgulara Sniffin Sticks 12 item identification testi ve Obstructive sleep disorder-6 (OSD-6) yaşam kalitesi anketi uygulandı. Postoperatif dönemde altıncı ayda testler yapıldı. BULGULAR:Toplam koku identifikasyon skoru, adenotonsiler hastalık grubunda 6.93±1.75, kontrol grubunda 8.73±1.10, postoperatif grupta 7.67±1.59 olarak belirlendi. Adenotonsiler hastalık grubunun toplam skoru, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Postoperatif grupta koku skorunun yükseldiği ancak kontrol grubu seviyesinde olmadığı belirlendi. Toplam OSD-6 skoru, adenotonsiller hastalık grubunda 18.80±4.75, kontrol grubunda 5.20±2.40, postoperatif grubunda ise 5.07±2.02 olarak bulundu. Adenotonsiller hastalık grubunun toplam skoru diğer iki gruptan istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulundu. SONUÇ:Adenotonsiler hastalık hem yaşam kalitesi hem de koku fonksiyonunu etkilemektedir. Cerrahi sonrası altıncı ayda yaşam kalitesi normal olgulara yakın değerlere ulaşmaktadır. Koku fonksiyonunda ise altıncı ayda kısmi düzelme gözlenmektedir. Bu durum sebebi obstrüksiyona bağlı semptomların erken dönemde düzelirken, mukozal patolojilere bağlı olabilecek semptomların daha yavaş düzelmesi olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-333

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale