Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Elektronik sigara kullanımının sinonazal semptomlar üzerindeki etkisi
 

Elektronik sigara kullanımının sinonazal semptomlar üzerindeki etkisi

Uyar Y., Yıldırım G., Atar Y., Saltürk Z., İnan M., Kumral T. L., Doğan Ö. M.

AMAÇ:Çalışmamızda sigara kullanımını bırakarak elektronik sigara kullanmaya başlayan hastalarda sinonasal semptomlarda oluşabilecek farklılıkları değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Mart 2013 ve Ağustos 2013 arasında sigara kullanmayı bırakmak amacı ile elektronik sigara kullanmaya başlayan 6 hastaya SNOT 22 anketi verildi. Anket elektronik sigara kullanmaya başlamadan önce ve 1 aylık kullanım sonunda dolduruldu. BULGULAR:Hastaların elektronik sigara kullanmaya başlamadan önceki SNOT 22 ortalamaları 52,4 olarak tespit edildi. Elektronik sigara kullanmaya başlandıktan 3 ay sonra ortalama 24 olarak bulundu. Çalışmamızda SNOT 22 sonuçlarının 1 aylık elektronik sigara kullanımı sonunda anlamlı olarak daha iyi olduğu ve semptomlarda gerileme elde edildiği saptandı. SONUÇ:Elektronik sigara kullanımı sinonazal semptomları azaltmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-337

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale