Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Değerlendirilmesi
 

Nazal Polipozis Hastalarında Ses Kalitesinin Subjektif Değerlendirilmesi

Uyar Y., Yıldırım G., Aydoğdu İ., Saltürk Z., Bertiken G.

AMAÇ:Nazal polipozisin ses üzerindeki etkilerinin ses handikap indeksi ile subjektif olarak değerlendirilmesi. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya Haziran-Temmuz 2013 arasında polikliniğimize sinonazal semptomlarla başvuran ve nazal polipozis tanısı alan 12 hasta dahil edildi. Kontrol grubu benzer yaş ve cinsiyet dağılımına sahip sinonazal semptomlar dışı sebeple başvuran 7 hastadan oluşturuldu. Ses kalitesi ses handikap indeks ile değerlendirildi. Sinonazal semptomlar ise Lund Mackay anketi ile değerlendirildi. BULGULAR:Hasta grubunda yaş ortalaması 46,45 idi. Hasta grubunda ses handikap indeksi ortalaması 37 ve Lund Mackay skoru otalaması 7,63 olarak tespit edildi. Kontrol grubunda ses handikap indeks ortalaması 1,5 ve Lund Mackay skoru ortalaması 0,66 olarak tepit edildi. SONUÇ:Nazal polipozis ses kalitesini ve memnuniyetini azaltmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-334

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale