Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Son 15 Yılda Kros-Kompresyon Sendromu Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Klinik Deneyimleri
 

Son 15 Yılda Kros-Kompresyon Sendromu Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Klinik Deneyimleri

Göksu N., Tutar H., Uğur B.M., Şahin M. M., Zorlu E. M., Tutar V.

AMAÇ: Kros-kompresyon sendromu, posterior fossada bulunan major arterler ve dallarının, kafa çiftlerinin beyin sapı çıkış bölgelerine yakın bası yapması sonucu ortaya çıkan klinik tablodur. Klinik tablonun ortaya çıkması için, damarsal yapının sinirin santral özelliklerini koruduğu bölgede bası yapması gerekir. Patofizyolojide, mekanik uyarımlı ektopik eksitasyon, uyarım (impuls) yansıması, efaptik transmisyon, otoeksitasyon gibi teoriler bulunmaktadır. Bu teorilerdeki ortak nokta, kranial sinirin hasarı ve olasılıkla kronik stimülasyonudur. Bu çalışmadaki amacımız 1999 - temmuz 2013 tarihleri arasında kros kompresyon nedeniyle (Hemifasial Spazm:25 Trigeminal Nevralji:10 Tinnitus:5 Disabling pozisyonel vertigo:4 Spazmodik tortikolis:2 Tik Konvulsif:1 ) opere ettiğimiz toplam 47 hastadaki klinik deneyimlerimizi paylaşmak. YÖNTEM-GEREÇLER:Klasik retrosigmoid-Suboksipital yaklaşım ve 30 ve 45 derecelik endoskop kullanılmıştır. Damar ile sinir arasına temporal kas ve/veya teflon meş yerleştirilmiştir. BULGULAR:HFS bulunan 20 hastadan 1’ inde vertebral arter(VA) ve bundan çıkan Anterior inferior serebellar arter(AİCA), 7 hastada posterior inferior serebeller arter (PİCA) basısı, 4 hastada AİCA, 8 hastada VA basısı vardı. Trigeminal nevralji bulunan 9 hastanın 7’sinde superior serebeller arter (SCA), birinde süperior serebellar arter(SCA) ve ven pleksusu, 1 hastada da ven sorumluydu. Tinnitusu olan 3 hastada AİCA, vertigosu bulunan 4 hastada VA ve AİCA basısı saptandı. Tic konvulsif hastada VA ve AİCA basısı vardı. Spasmodik tortikolis bulunan hastada PİCA sorumluydu SONUÇ:20 hemifasial spazm olan hastaların 18'inde tam iyileşme gözlendi. 9 trigeminal nevraljisi bulunan hastaların 8'inde tam iyileşme gözlendi. Tinnitusu olan 3 hastanın 1 inde tam iyileşme gözlendi. Vertigo, tic konvulsif nedeniyle opere edilen hastalarda da tam iyileşme gözlendi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-321

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale