Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Alt Konkanın Total Larenjektomi Sonrası Topikal Dekonjestan Uygulamasına Fizyolojik Cevabı
 

Alt Konkanın Total Larenjektomi Sonrası Topikal Dekonjestan Uygulamasına Fizyolojik Cevabı

Özturan O., Koçak İ., Tuğrul S., Doğan R., Eren B. S., Hafız M. A.

AMAÇ:Nazal hava akımının tamamıyla kesilmesi, nazal mukozada fizyolojik, histolojik ve sitolojik değişikliklere yol açar. Larenjektomili hastalar, nazal hava akımının total olarak kesildiği çalışmalar için uygun modellerdir. Nazal hava akımının tamamıyla kesilmesine bağlı olarak mukozal yapıda değişiklikler meydana geldiği gösterilmiştir. Nazal dekonjestanlar alt konkadaki reseptörlere eti ederek sempatomimetik ve vazokontriktör etli ile alt konka hacminde küçülme sağlamaktadırlar.Çalışmamızda nazal hava akımının kesilmesine bağlı olarak alt konkanın topikal dekonjestan uygulamasına karşı oluşturduğu fizyolojik cevabı incelemeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmamıza 2010 Haziran-2012 Haziran arasında total larenjektomi olmuş 23 hasta dahil edildi. Hastalara preop anterior rinokopi ve nazal endoskopi yapılarak herhangi bir nazal patolojinin olmadığı doğrulandı. Hastalara nazal topikal dekonjestan uygulamasından önce, nazal kavitenin dekonjestansız anatomisini ve alt konkanın durumunu bilgisayar ortamında grafiksel olarak görmek amaçlı akustik rinometri testi yapıldı.Veriler kaydedilip hastanın her iki burun deliğine iki puf şeklinde %0.05 oksimetazolin uygulandı. 15 dk sonra hastaya tekrar akustik rinometri yapılarak dekonjestan sonrası veriler kaydedildi. Ayrıca hastalara mukosilier klirensi ölçmek amaçlı 1x1x1mm (1\4 sakkarin tablet) alt konka başının 1cm posterionuna konuldu ve zaman tutuldu. Hastalar şeker tadını ağızlarında hissettikleri an zaman durduruldu ve ölçülen süre klirens zamanını olarak kaydedildi. Aynı ölçümler postop 1, 6, ve 12.ayda uygulanarak veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-336

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale