Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İntranazal Kalsitoninin Nazal Fizyoloji Üzerine Etkisinin Objektif Metotlarla İncelenmesi
 

İntranazal Kalsitoninin Nazal Fizyoloji Üzerine Etkisinin Objektif Metotlarla İncelenmesi

Dereköy F. S., Tekin K., Güçlü O., Zateri C., Erdoğan H.

AMAÇ:Kalsitonin intranazal olarakta uygulanabilen hormon içeren bir ilaçtır.İntranazal uygulamada burun tıkanıklığı inflamatuar durumlar gözlenebilmektedir.Bu çalışmada objektif yöntemlerle nazal hava yoluna ait ilaç kullanımı sonrası kısa dönemdeki değişikliklerin varlığı incelenmiştir. YÖNTEM-GEREÇLER:FTR kliniğinde osteoporoz tanısı alan ve kalsitonin tedavisi başlanan 27 gönüllü olgu çalışmaya dahil edilmiştir.Olguların ilk kez kalsitonin kullanımında; uygulama öncesi basal uygulama sonrası, 5. dakika ve 30. dakika olmak üzere 3 kez akustik rinometri ile ölçümleri yapılmıştır. MCA1i, MCA2c, MCA5, V1 ve V2 parametreleri hesaplanmıştır.Olguların sağ burun kavitesine kalsitonin sprey uygulanmıştır.Sol kavite ölçümleri kontrol grubu olarak alınmıştır. BULGULAR:Sağ nazal kavite Akustik Rinometri yöntemiyle ölçülen değerler sırasıyla uygulama öncesi basal; MCA1:0.78+/-0.21, MCA2:0.53+/-0.26,MCA5: 2.35+/-0.66, v1: 1.18+/-0.33, V2: 5.76+/-1.6, 5. dakikadaki MCA1:0.82+/-0.22, MCA2: 0.51+/-0.23, MCA5: 2.36+/-0.75, V1: 1.32+/-0.43, V2: 5.84+/-1.64, 30. dakikadaki MCA1: 0.81+/-0.23, MCA2:0.48+/-0.19, MCA5: 2.16+/-0.87, V1: 1.32+/-0.46, V2: 5.46+/-1.92 olarak kaydedilmiştir.Uygulama öncesi basal değerler, 5. dakika ve 30.dakika ölçümlerin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır. SONUÇ:Kalsitonin nazal uygulamasında uzun dönemde rinit, inflamatuar olaylar, epistaksis, baş ağrısı gibi yan etkiler gözlenmesine rağmen ilk kullanıma ait dönemde yapılan objektif nazal incelemede kesitsel alan ve hacim ölçümlerinin değişmediği gözlendi.Bu konudaki ek çalışmalar ile patofizyoloji daha iyi ve ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-332

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale