Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İşitme Cihazı Edinmiş Olan Yetişkin Hastaların Memnuniyet Ve Kompliyansları İle Bunları Etkileyen Faktörlerin Değerlen..
 

İşitme Cihazı Edinmiş Olan Yetişkin Hastaların Memnuniyet Ve Kompliyansları İle Bunları Etkileyen Faktörlerin Değerlen..

Özdek A., Bayır Ö., Korkmaz H. M., Saylam G., Tatar Ç. E., Toprak E. S.

AMAÇ:İşitme cihazı (İC) edinmiş olan yetişkin hastaların memnuniyeti, kompliyansı ve bunları etkileyen faktörler incelenmesi. YÖNTEM-GEREÇLER:Hastalarla yüz yüze görüşme veya telefonla değerlendirme uygulanmış, iletişim problemi olanlarda ise bir yakınından yardım alınmıştır. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, cihazın verimliliği, iletişim kısıtlılığı, genel memnuniyet gibi parametreler sorgulanmıştır. Odyolojik değerlendirmede saf ses (SS) ve konuşma eşikleri (KE), konuşmayı ayırdetme skorları (KAS) belirlenmiş ve yukarıdaki parametrelerle korelasyon analizi yapılmıştır. BULGULAR:Çalışmaya yaşları 39 ile 89 arasında değişen (ortalama 63,67 ±12,12) 400 hasta dahil edildi. Genel memnuniyet sorusuna hastaların %70’i tam, %17,8’i kısmen memnun, %12,2’si hiç memnun değil olarak yanıtladı. Hastaların %71’i her durumda cihazını kullanmaktaydı. Hastaların sağ ve sol kulaklarının SS ortalaması sırasıyla 71,13 ± 20,48 ve 71,09 ± 17,84 iken KE sırasıyla 66,19 ± 17,16 ve 66,24 ± 16,12 idi. Sağ ve sol kulakların KAS değerleri sırasıyla 57,29 ± 21,14 ve 56,43 ± 21,60 idi. İstatistiksel analizlerde cinsiyet, digital ya da analog cihaz kullanımı, cihazı kullanıldığı taraf, KAS skorunun ve aktif çalışmanın İC kullanımına ve memnuniyetine etkisi görülmedi. Yaş ilerledikçe İC memnuniyeti azaldığı saptandı (p<0,05). Cihazı kullanma süresi arttıkça İC memnuniyetinin arttığı görüldü (p0,05). Aynı şekilde gün içerisinde cihazı kullanma süresi arttıkça İC memnuniyeti artmaktaydı (p<0,05). Cihazı her ortamda kullananların daha kısıtlı ortamlarda kullananlara göre İC memnuniyeti yüksek bulundu (p<0,05). Sensörinöral tip işime kaybı olanlar mikst tip işitme kaybı olanlara göre İC memnuniyeti daha düşük bulundu (p<0,05). SS ortalamaları <70 dB olan hastalar diğerlerine göre İC memnuniyetinin yüksek olduğu saptandı (p<0,05). SONUÇ:İşitme cihazı kullanan hastalarda cinsiyet, digital ya da analog cihaz kullanımı, cihazı kullanıldığı taraf, KAS skorunun ve aktif çalışmanın memnuniyete etkisi görülmemiştir. Bunların aksine yaşın, cihazı kullanma süresinin, gün içerisinde kullanım sıklığının, işitme kaybının derecesinin ve işitme kaybının tipinin memnuniyeti etkilediği saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-328

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale