Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kronik Otitis Mediada Paranasal Sinüs Ve Temporal Kemik Anatomik Varyasyonları İle Kulak Patolojileri Arasındaki ..
 

Kronik Otitis Mediada Paranasal Sinüs Ve Temporal Kemik Anatomik Varyasyonları İle Kulak Patolojileri Arasındaki ..

Çukurova İ., Şahin B., Aslan İ. B., Yazıcı D., Gümüşsoy M.

Kronik Otitis Mediada Paranasal Sinüs Ve Temporal Kemik Anatomik Varyasyonları İle Kulak Patolojileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.. AMAÇ:Kronik otitis media (KOM) olgularını ince kesit paranazal bilgisayarlı tomografi ve temporal tomografi ile değerlendirilerek bulguların kontrol grubu ile karşılaştırıp; KOM'da muhtemel anatomik patolojileri veya varyasyonları saptamaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniğinde Şubat 2010-Eylül 2012 tarihleri arasında KOM tanısı konulan ve operasyon kararı verilen 50 olgu çalışma gurbuna alındı. Kontrol grubu değişik nedenlerle paranazal sinüs BT çektirilmiş, kulak şikayeti olmayan 50 olgudan oluşturuldu. Çalışma grubundaki kronik otit tanısı alıp tedavisi planlanan olguların Paranasal Sinüs BT’leri ile kontrol gubundaki olguların PNSBT’leri arasında anatomik varyasyonlar ile sinüs ve mukoza değişiklikleri karşılaştırıldı. İstatistik için " z testi " kullanıldı. BULGULAR:KOM’lu grupta kontrol grubuna göre ileri deviasyon saptanma oranı yüksek bulunmuştur. Kulak hastalığı bulunan kulakta mastoid havalanmanın bozulduğu çalışmamızda gösterilmişdir. Kapalı osteomeatal ünit, nazal anatomik varyasyonlar KOM’lu olgularda daha fazla görülmüştür. Paradoks konka varyasyonu vaka grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek saptanmıştır SONUÇ:Kronik otitli olgularda; Kolestatomlu kronik otit hastalarda rinosinüzit, mastoid sklerizasyonlu hastalarda anatomik varyasyon sayısı daha yüksek, fakat İstatistiksel olarak anlamlı değildir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-326

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale