Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Fibromiyajinin Kadınlarda İşitme Kaybı Gelişimi Üzerine Etkileri
 

Fibromiyajinin Kadınlarda İşitme Kaybı Gelişimi Üzerine Etkileri

Saydam L., Özkırış M., Gencer K. Z., Balbaloğlu Ö.

AMAÇ:Kadınlarda erkeklere nazaran çok daha sık karşılaşılan (6-9K>1E) fibromyaljinin (FM) sensorinöral işitme kaybı gelişmesi üzerinde ek bir risk faktörü olup olmadığı araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmada 1 Eylül 2012 ve 1 Haziran 2013 tarihleri arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümüne başvuran 35 FM hastası değerlendirildi. Çalışma grubunun yaş aralığı 30-60 ve ortalama yaş 48.10 olarak bulundu. Kontrol grubu ise herhangi bir kronik hastalığı olmayan 25 sağlıklı kişiden (Yaş aralığı 32-65; ortalama yaş 45,52) oluşturuldu. Hasta grubumuzu kadın cinsiyet oluşturduğu için kontrol grubu da kadınlardan seçildi. Tüm deneklere komple odyometrik ve timpanometrik incelemeler yapılarak bulgular karşılaştırıldı. BULGULAR:İki grup arasında düşük frekans (250, 500, 1000, ve 2000 Hz) hava ve kemik iletim eşiklerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.(p˃0.05). Yüksek frekans (4000, 6000,ve 8000 Hz), ortalama hava ve kemik iletim eşikleri arasında ise anlamlı istatiksel farklılık tespit edildi (p<0.05).Timpanometrik değerler açısından her iki gurup arasında anlamlı farklılık vardı.( p<0.05). SONUÇ:FM seyri esnasında çeşitli merkezi sinir sistemi yapılarında kan akımının olumsuz etkilendiği bilinen bir olgudur. Muhtemelen aynı nedenle kohleaya giden kan akımının azalmasına bağlı olarak gelişebildiği düşünülen işitme kaybının erken tespiti açısından bu olgularda rutin odyolojik değerlendirme yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-323

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale