Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Çocuklarda İşitme Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
 

Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Çocuklarda İşitme Fonksiyonunun Değerlendirilmesi

Ayçiçek A., Bucak A., Ulu Ş., Tekin S. M., Bükülmez A., Köken R.

AMAÇ:Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) kalıtsal periyodik ateş sendromlarının en yaygın ve en bilinenidir.Kalıtsal ateş sendromlarının bazılarının seyrinde değişik derecede sensörinöral işitme kaybı görülebilmektedir. Literatürde AAA tanılı hastalarda işitme kaybı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.Biz bu çalışmada AAA tanılı çocuklarda kohlear fonksiyonları değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmaya AAA tanılı 49 hasta ve yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 49 kontrol vakası dahil edildi.Tüm çocuklara rutin kulak-burun-boğaz muayenesi ve timpanometri,saf ses ve yüksek frekans odyometri ve distorsiyon ürünü otoakustik emisyon testlerini içerecek şekilde odyolojik değerlendirme yapıldı. BULGULAR:AAA hastalarında işitme seviyeleri tüm frekanslarda yükselmiş olarak bulundu (250-16000)(p<0.001).Otoakustik emisyon değerlendirmesinde,AAA tanılı çocuklarda distorsiyon ürünleri ve sinyalin gürülteye oranı 1000'den 4000'e kadar tüm frekanslarda düşük olarak bulundu(p<0.001) SONUÇ:Bulgularımız göstermiştir ki çocuklarda AAA hastalığı dış tüylü hücre hasarına bağlı olarak işitme kaybına neden olmaktadır.Distorsiyon ürünü otoakustik emisyon testlerindeki distorsiyon ürünlerinde ve sinyalin gürültüye oranında azalmayla birlikte odyometride tüm frekanslarda eşik değerlerdeki artış AAA tanılı çocuklardaki kohlear ilişkiyi göstermektedir. Dış tüylü hücre hasarının en olası mekanizması vasküler sebeplerdir.AAA tanılı çocuklarda düzenli odyometrik takip muhtemel erken işitme kaybını önlemek için yararlı olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-325

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale