Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kıkırdak, Silikon Plak, 1000 Cs Ve 5000 Cs Enjekte Edilebilir Silikona Karşı Uzun Dönemde Gelişen İnflamatuar Yanıtın ..
 

Kıkırdak, Silikon Plak, 1000 Cs Ve 5000 Cs Enjekte Edilebilir Silikona Karşı Uzun Dönemde Gelişen İnflamatuar Yanıtın ..

Özdemir H., Büyüklü F., Hızal E., Erbek S. S.

Kıkırdak, Silikon Plak, 1000 Cs Ve 5000 Cs Enjekte Edilebilir Silikona Karşı Uzun Dönemde Gelişen İnflamatuar Yanıtın Karşılaştırılması.. AMAÇ:Enjekte edilebilir sıvı silikon, yüz estetik cerrahi pratiğinde yıllardır kullanılmaktadır. Özellikle rinoplasti ameliyatları sonrası gelişebilen küçük düzensizliklerin giderilmesinde sıvı silikonun mikrodamlacık enjeksiyon yöntemiyle uygulanması, son yıllarda alternatif bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Değişik viskozitelerde bulunabilen sıvı silikona karşı uzun dönemde gelişen inflamasyon cevabı net değildir. Bu çalışmanın amacı, farklı iki viskozitedeki (1000 cs ve 5000 cs) enjekte edilebilir sıvı silikona karşı uzun dönemde gelişen inflamasyon yanıtını bir hayvan modelinde histopatolojik olarak karşılaştırmak ve yeni bir yöntem olarak insülin kalemlerinin kullanıldığı sıvı silikon injeksiyonlarına verilen yanıtı değerlendirmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no: DA09/12) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Çalışmada 19 Sprague Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Her sıçanın sırt bölgesi tıraşlanarak 2 adet implant ve 4 adet enjeksiyon sahası belirlendi. Her hayvanın kendi aurikülasından 2x2 mm kıkırdak greft alındı. İmplant sahalarında hazırlanan cilt altı ceplere kıkırdak ve 2x2 mm silikon plak greft olarak yerleştirildi. Enjeksiyon sahalarına ise sırayla PPD enjektörüyle 1000 cs, insülin kalemiyle 1000 cs, PPD enjektörüyle 5000 cs, insülin kalemiyle 5000 cs sıvı silikon enjekte edildi. Tüm sıvı silikon enjeksiyonları mikrodamlacık yöntemiyle 0.01-0.04 ml hacminde sıvı silikon verilerek uygulandı. 6 ay sonra sıçanlar sakrifiye edilerek greft sahaları patolojik incelemeye alındı. Tüm spesimenlerde hematoksilen-eozin ve immünhistokimya ile vasküler proliferasyon ve inflamasyonun derecesi belirlendi. BULGULAR:18 hayvandan elde edilen spesimenler incelendi. Hayvanların 1 tanesi öldüğü için çalışma dışı bırakıldı. Değerlendirilen spesimenlerde lenfosit, nötrofil, makrofaj ve vasküler proliferasyon açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p<0.05). SONUÇ:Mikrodamlacık yöntemiyle cilt altına enjekte edilen 1000 cs ve 5000 cs sıvı silikona karşı uzun dönemde düşük seviyeli, öngörülebilir bir inflamasyon yanıtı gelişmektedir. Endike olan durumlarda her iki viskozitedeki sıvı silikon, kalıcı dolgu malzemesi olarak birbirine ve otojen kıkırdağa yakın başarı oranları ile kullanılabilir. İnsülin kalemi benzeri cihazlar, sıvı silikon enjeksiyonu uygulamalarında kontrollü doz verilmesini sağlayarak uygulama kolaylığı sağlayabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-346

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale