Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Septalı Konka Büllozanın Sinonazal Patolojilerdeki Rolü
 

Septalı Konka Büllozanın Sinonazal Patolojilerdeki Rolü

Erdoğan B., San T., Taşel B.

AMAÇ:Septalı konka büllozanın sinonazal patolojilerdeki muhtemel rolünü saptamak. YÖNTEM-GEREÇLER:Başağrısı,burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı nedeniyle kliniğimize başvurmuş ve paranazal sinus bilgisayarlı tomografi(BT) çektirmiş hastaları retrospektif olarak analiz ettik.Paranazal sinüs BT' de orta konkada septalı konka bülloza saptanan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. Septalı KB' nın septum deviasyonu ve sinüzit ile olan ilişkisi araştırıldı. BULGULAR:Septalı KB'ya en sık eşlik eden nazal patoloji septum deviasyonu idi(19 hastada, 63.3% ). Sinüs tutulumu 22 hastada görüldü(73.3%).En sık maksiller sinüs tutulumu (66.6%),takiben etmoid sinüslerin tutulumu saptandı(23.3%). SONUÇ:Septalı KB' nın septum deviasyonu ve sinüzit ile ilişkisi septasız KB gibidir. Ayrıca septa sayısı septum deviasyonu ve sinüzit insidansını ve dağılımını etkilememektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-345

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale