Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Baş Boyun Kanserlerinde Tümör Markerı Olarak Serum M30 Ve M65 İn Değeri
 

Baş Boyun Kanserlerinde Tümör Markerı Olarak Serum M30 Ve M65 İn Değeri

Özdoğan A., Yener M., Yılmaz M., Yollu U., Yılmaz Z. Y., Ekmekçi H., Ekmekçi Ö., Tarhan Ö.

AMAÇ:Çalışma ile baş ve boyun kanserlerinin tanı ve tedavi takibinde M30 ve M65 ELISA testlerinin tümör markerı olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmakta olup, halihazırda kullanımda herhangi bir tümör markerı ve tarama testi olmayan bu tip kanserlerin erken teşhisi, cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi sonrası hastaların takibinde kullanım olanağı araştırılmaktadır YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB kliniğine başvuran baş ve boyun squamöz hücreli karsinom tanısı bulunan 29 hastanın tedavi öncesi ve sonrası serum M30 ve M65 düzeyleri, cinsiyet eşleşmeli 40 yaş üzeri sigara içen 19 sağlıklı kişinin değerleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler tümör evresi, yaş gibi kriterler de incelemeye alınarak değerlendirilmiştir. BULGULAR:Baş ve boyun kanseri olan 29 hastanın ortalama preoperatif M30 ve M65 değeri sırası ile233,94 ve 350,67 olup sağlıklı 19 erişkinin ortalama değeri 95,17 ve 309,94 dir. Baş ve boyun kanserli hastalarda preoperatif ve postoperatif M30 değerleri sırası ile 233,94 ve 255,93 sir. Preoperatif ve postoperatif M65 değerleri ise 350,67 ve 372,64 dir. SONUÇ:İstatistiki verilerin değerlendirilmesi ile tedavi öncesi ve tedavi sonrası M30 ve M65 değerlerinde anlamlı bir fark saptanmamıştır. Tümör evrelemesine göre yapılan incelemede de belirgin bir farklılık saptanmamış olup bu marker ların prognoz tayinindeki yeri ayrıca tartışılacaktır. Anlamlı olarak saptanan ve öne çıkan değer ise baş ve boyun squamöz hücreli karsinomu olan hastalar ile sağlıklı popülasyon arasında M30 değerlerindeki farklılıktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-351

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale