Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Kafeik Asid Fenetil Esterin Sıçan Nazal Mukoza Yara İyileşmesi Üzerine Olan Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
 

Kafeik Asid Fenetil Esterin Sıçan Nazal Mukoza Yara İyileşmesi Üzerine Olan Etkisi: Deneysel Bir Çalışma

Topçu İ., Akdağ M., Yılmaz B., Özkan H., Gül A., Özbay M., Kınış V., Alabalık U.

AMAÇ:Nazal mukoza yara iyileşmesi travma sonrası dokuların anatomik ve fonksiyonel bütünlüğünü yeniden sağlamaya yönelik kompleks bir süreçtir. Bu deneysel çalışmada ki amacımız kafeik asit fenetil esterin sıçan nazal mukozasında oluşturulan travma sonrasında ki yara iyileşmesini histopatolojik olarak incelemektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Sıçanlar rastgele tedavi verilmeyen grup (n=7), salin grubu (kontrol) (n=7) ve kafeik asit fenetil ester grubu (n=7) olarak üç eşit gruba bölündü. Tedavi verilmeyen gruba 15 gün boyunca herhangi bir tedavi uygulaması yapılmadı. Kontrol grubuna 15 gün boyunca günde bir kez salin solüsyonu (2.5 mL/kg, intraperitoneal) dozunda uygulandı. Üçüncü gruba ise 15 gün boyunca günde bir kez kafeik asit fenetil ester 10 μmol/kg dozunda uygulandı. Tüm sıçanların tek taraflı olarak sağ nazal mukozasına fırçalama yötemiyle çalışma başlangıcında mekanik travma oluşturuldu. Histopatolojik örnekler hematoksilin&eozin solüsyonu kullanılarak boyandı. Daha sonra örnekler grup dağılımından haberi olmayan bir patoloji uzmanı tarafından değerlendirildi. BULGULAR:Kafeik asit fenetil ester grubunda inflamasyon şiddeti diğer iki gruba kıyasla anlamlı şekilde daha hafif olarak bulundu (P<0.05). Subepitelyal kalınlaşma indeksi deney grubunda diğer iki gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha azdı (P<0.05). Goblet hücresi ve silli hücre kaybı deney grubunda anlamlı şekilde daha az olarak tespit edildi (P<0.05). SONUÇ:Kafeik asit fenetil ester inflamasyon şiddeti ile goblet hücresi ve silli hücre kaybını azaltmaktadır. Bu nedenle kafeik asit fenetil esterin sıçan burun mukozasında yara iyileşmesi üzerine poatansiyel olarak yararlı etkileri bulunmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-342

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale