Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Larenks Kanseri Tanısıyla Cerrahi Tedavi Gören Hastalarda Depresyon, Benlik Saygısı Ve Cinsel Fonksiyonun Değer.
 

Larenks Kanseri Tanısıyla Cerrahi Tedavi Gören Hastalarda Depresyon, Benlik Saygısı Ve Cinsel Fonksiyonun Değer.

Yener M., Yılmaz M., Yargıç İ., Hacıyev Y., Akıl F., Yollu U.

Larenks Kanseri Tanısıyla Cerrahi Tedavi Gören Hastalarda Depresyon, Benlik Saygısı Ve Cinsel Fonksiyonun Değerlendirilmesi.. AMAÇ:Çalışmamızın amacı larengeal kanser tedavisi amacıyla total ve parsiyel larenjektomi geçirmiş hastaların duygudurumlarını, benlik saygılarını ve cinsel fonksiyonlarını karşılaştırmak ve bu başlıkların hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini görmektir. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu amaçla 2000-2011 yılları arasında kliniğimizde larenks kanseri tanısıyla larenjektomi tedavisi uygulanmış hastalar Aralık 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında görüşmeye çağırıldı ve çalışmaya katılmayı kabul eden 74 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar geçirdikleri ameliyata göre Grup 1 (49 hasta, total larenjektomi) ve Grup 2 (25 hasta, parsiyel larenjektomi) olarak gruplandırıldı. Hastaların değerlendirilmesinde depresyon ölçeği olarak Beck Sorgulaması, cinsel fonksiyon ölçeği olarak Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği ve benlik saygısı değerlendirmesi için ise Rosenberg Benlik Skalası kullanıldı. BULGULAR:İki grup arasında Beck depresyon ölçeği skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0,026). Benlik skalası değerlendirmesinde total skorlarda her iki grup arasında anlamlı fark yokken (p=0,262), Rosenberg skalasının D4 (p=0,001), D6 (p=0,023), D10 (p=0,018) ve D11 (p=0,021) kısımları tekil olarak ele alındığında anlamlı fark ortaya çıkmıştır. İki grup arasında Arizona ölçeği kullanılarak yapılan cinsel yaşam karşılaştırılmasında alınan skorlar karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanamamıştır (p=0,537). Ayrıca yapılan korelasyon hesaplamasında Beck ile Rosenberg skorları arasında korelasyon saptanırken (p=0,000***, r=0,475), Beck-Arizona ve Rosenberg-Arizona skorları arasında herhangi korelasyon saptanmadı. SONUÇ:Buna göre total larenjektomi hastalarında depresyon insidansı daha yüksek bulunmuşken cinsel fonksiyon kaybı ve benlik saygıları arasında fark bulunmamıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-353

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale