Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Total Ve Parsiyel Larenjektomi Uygulanan Hastaların Seksüel Fonksiyonları Açısından Karşılaştırılması
 

Total Ve Parsiyel Larenjektomi Uygulanan Hastaların Seksüel Fonksiyonları Açısından Karşılaştırılması

Yiğit Ö., Karaaltın B.A., Dönmez Z., Binbay Z.

GİRİŞ: Büyük cerrahi operasyon geçiren hastalarda pekçok psikososyal problemler olabilmektedir. Bu çalışmada parsiyel ve total larinjektomi uygulanan hastalar hayat kalitesi, kendine güven ve seksüel disfonksiyon açısından karşılaştırıldı. GEREÇ-YÖNTEM: Parsiyel (PL) yada total larenjektomi (TL) uygulanmış 108 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların postoperatif erken dönem tedavi stresinden etkilenmemeleri için operasyon sonrası 6 ayı doldurmuş olan 80 yaş altı hastalar seçildi. Hastalarla yapılan görüşmede sosyodemografik veri formu, EORTC QLQ- H&N35, Beck Depresyon ölçeği, Beck anksiyete ölçeği, Rosenberg Benlik Saygisi Ölçeği, Arizona Cinsel Yaşantılar ölçeği formları dolduruldu. Cerrahi şekli ve tümor evresi medikal kayıtlardan elde edildi. BULGULAR: Total larenjektomili hastalarda parsiyel larenjektomili hastalara göre depresyon puanları anlamlı olarak daha fazlaydı (p=0.01). Rosenberg benlik saygısı ölçeğinden alınan puanlar karşılaştırıldığında parsiyel ve total larenjektomili hastalar arasında istatistiksel fark izlenmezken, evre1 tümörlerde evre 2,3 ve 4’e göre, cerrahi sonrası radyoterapi veya kemoterapi almayanlarda alanlara göre istatistiki olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Arizona cinsel yaşantılar ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak TL’lı hastalarda %69,2, PL’li hastalarda %62,5 seksüel hayata olumsuz etki ortaya konuldu. SONUÇ: Larenjektomili hastalar cinsel işlevlerin bir çok alanında sorun yaşayabilmekle beraber bu konudaki kaygılarını söylemekten kaçınabilmektedir. Ülkemizde kanser hastalarının psikososyal sorunlarıyla ilgili daha çok çalışma yapılmaya başlandıysa da,larenjektomili hastalarla ilgili bu konuda çok az çalışma olduğundan, daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-355

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale