Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Total Tiroidektomi Sonrası Vokal Kord Paralizisi Olmaksızın Disfoni
 

Total Tiroidektomi Sonrası Vokal Kord Paralizisi Olmaksızın Disfoni

Yener M., Öztürk Ö., Yılmaz M., Dağ H., Yılmaz Z. Y., Tarhan Ö.

AMAÇ:Bu çalışmada total tiroidektomi sonrası vokal kord paralizisi olmaksızın gelişen ses kısıklığı şikayetlerinin objektif ve subjektif yöntemlerle değerlendirilmesi ile tiroidektomi sonrası larengeal hipofonksiyon varlığı araştırılmaktadır. YÖNTEM-GEREÇLER:Çalışmada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde multinodüler guatr(MNG) nedeni ile total tiroidektomi yapılan 17 hasta preoperatif dönemde, post operatif 1.hafta ve 2. ayda ses handikap endeksi, videolaringostroboskopik görüntüleme, MDVP(Mult iDimentional Voice Analysis Programme) ile ses analizi ve elektroglottografi ile değerlendirilmiştir. Veriler analiz edilmiş olup preoperatif inceleme, postoperatif 1. hafta ve 2. ay incelemeler karşılaştırılmıştır. BULGULAR:Verilerin analiz edilmesi ile beraber postoperatif 1. haftada objektif ve subjektif incelemelerde larengeal hipofonksiyonu işaret eden bulgulara rastlanmış olup postoperatif 2. ayda verilerin preoperatif döneme yaklaştığı saptanmıştır. SONUÇ:postoperatif erken dönemde objektif ve subjektif incelemelere göre larengeal hipofonksiyondan bahsedilebilir. Postoperatif 2. ayda verilerin preoperatif döneme yaklaştığı saptanmakla beraber hastaların bir kısmı operasyondan sonra devam eden ses kısıklığından şikayetçi olmaya devam etmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-358

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale