Laringeal Tüberküloz

Haşimli R., Hüseynov N., Efendiyev A., Selimli S., Aleskerova K.

AMAÇ:Tip bilimi hızlı gelişse bile bir çok kronik hastalık gibi tüberküloz (verem) da halen ciddi sorun olarak devam etmektedir. İlgili literatürlere bakarsak her yıl dünyada iki millyondan fazla kişinin bu hastalıkdan öldüğünü görürüz. Diger organlarda olduğu gibi larinksde de az da olsa tüberküloza rastlanır. Tüberküloz, firengi ve skleromla birlikte larinksin enfeksiyon granulomları arasında araştırılmaktadır. Bu araştırmada amacımız larinks tüberkülozü ile ilgili bilgi vermek, vakaları meslektaşlarımızla paylaşmaktır. YÖNTEM-GEREÇLER:Kliniğimize ses kısıklığı ile baş vuran hastaların hepsinde ilk olarak larinks müayinesi yapılmıştır. Bu zaman rijid veya flexibil laringoskopi uygulanmışdır. Endolaringeal müayine zamanı tüberkülozden şüphelendiğimiz hastaların hepsine ek olaraq PA Akciğer grafisi, Mantu testi ve balğam mikrobiyolojisi de uygulanmışdır. Bu müayineler sonucunda netleşen tüberküloz vakaları fitiziatri uzmanına tedavi için yönlendirilmiştir. BULGULAR:2008-2013 yılları arasında klinigimize ses kısıklığı şikayetli ile baş vuran 8 kişide larinks tüberkülozü tespit edilmiştir. Hastalardan yedisi erkek (yaş aralığı 22-54), biri ise 24 yaşında kadın hasta olmuştur. Hastalardan biri Tip-2 diabet hastasıydı. Hastalar ses kısıklğı şikayeti ile kliniğimize baş vurmadan önce de olmuş ve onların hepsi farklı hastane veya polikliniklerde uzun süre larinjit tanısı ile tedavi almışlar. Tedavi sonucunun başarısız olması ve sesdeki problemlerin devam ederek artması sonucu hastalar tanı ve tedavi için kliniğimize baş vurmuşlar. Hastaların hepsine ilkin müayine zamanı endovideolaringoskopi uygulanmış ve bu zaman larinksde yayqın hiperemi, infiltratlar, erozyonlar tespit edilmiştir. Larinks mukozunda yastı, kenarları düzensiz ve solğun-açık renkte, üzeri iltihaplı ve qranulasyonla örtülü erozyonlar aşkarlanmış, bu da hastalarda ilk olarak tüberküloz tanısından şübhelenmemize sebep olmuşdur. Bu zaman hastalarımızın hepsinde "tuberkulosis habitusu" adlandıra bileceğimiz dış vücud yapısı ve ruh hali de dikkatimizi çekmiştir. Hastalar PA Akciğer grafisi müayinesine yönlendirilmişler. X-Ray sonucunda hastalardan yeddisinde her iki akciğerde yaygın tüberküloz tespit edilmiştir. DM-lu 54 yaşlı erkek hastamızda sağ akciğerin orta payında büyük kaverna görülmüştür. Mantu testi, balğam mikrobiolojisi de tüm hastalarda pozitiv sonuçlanmışdır. Bu hastalar hepsi spesifik tedavi alması üçün fitiziatri uzmanına yönlendirilmişler. DM-lu hastaya aynı zamanda endokrinoloğun tedavisi de ek olarak uygulanmışdır. Tedavi gören hastaların 8 aylık kontrol müayinelerinde larinksde iyileşme görülmüş, ses kısıklığı tamamen geçmiştir. SONUÇ:Tüberküloz insanın tüm organlarında rastlanabilir. Günümüzde laringeal tüberkülozün rastlanabilmesi ses kısıklığı, boğaz ağrısı yankısı ile kliniklere baş vuran hastaların ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır. Kliniğimizde müayine olunmuş uzun süre ses kısıklığından şikayet eden hastalarda laringeal tüberkülozün tespit edilmesi da bu kanıyı bir daha tastik eder.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-359

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale