Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Forestier Hastalığına Bağlı Gelişen Boyun Ağrısı Ve Disfaji
 

Forestier Hastalığına Bağlı Gelişen Boyun Ağrısı Ve Disfaji

Özkan Y.

AMAÇ: DISH paravertebral ligaman ve kasların ossifikasyonuyla karekterizedir ve ilk kez 1950 de Forestier ve Rotes-Queral tarafından tanımlanmıştır. 1926 yılında Mosher, ilk olarak servikal osteofite sekonder gelişen disfajiyi rapor etmiştir. 1976' da Resnick ve arkadaşları tarafından DISH 'e bağlı gelişen disfaji olgusu yayınlanmıştır. Yapılan otopsilerde DISH %6-%12 sıklıkta görülür. Servikal tutulumu olan DISH vakalarında disfaji görülme sıklığı %28 dir. Disfajinin ayırıcı tanısında boyun, mediasten veya medulla spinalis tümörleri, özefagial strüktürler, aberan damarsal oluşumlar, özefajitler, Zenker divertikülü, nöromüsküler bozukluklar ve krikofarengeal spazm düşünülmelidir.Biz bu olguda boyun ağrısı şikayeti ile gelen ve anamnezinde yutma güçlüğü saptanan bir olguyu sunmayı amaçladık. OLGU: Kırkiki yaşında kadın hasta uzun zaman önce başlayan ve son üç aydır giderek artan boyun ağrısı şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın ayrıntılı anamnezinde boyun ağrısı şikâyetlerine son üç aydır özellikle katı gıdaları alırken ortaya çıkan takılma hissi ve yutma güçlüğünün eşlik ettiği öğrenildi. Sıvı gıdalar ile dönem dönem öksürük yakınması tarifliyordu. Solunum sıkıntısı, ses kısıklığı ve ağrılı yutma şikayeti yoktu. Fizik muayenede servikal bölgede palpasyonda hassasiyet mevcuttu.Eklem hareket açıklığı tam,her yöne ağrılı idi. Lomber muayenede eklem hareketleri özellikle ekstansiyonda ağrılı idi,eklem hareket açıklığı her yöne tam idi. Hastanın nörolojik muayenesi ve labaratuvar tetkikleri (kan biyokimyası, ESR, BK) normaldi. Hastanın özgeçmişinde ara ara artan boyun, bel ağrısı ve hareket kısıtlılığı mevcuttu. Hastanın yan servikal grafisinde C2 nin anterior inferior kısmından başlayıp C3-5 düzeyinde artan C7-T1 vertebraların ön yüzünde uzanan diffüz hiperostoz görüldü. Faset eklemler, kraniyoservikal bileşke, disk yükseklikleri normaldi. Sabah katılığı tariflemeyen hastanın özel sakroiliak eklem grafisinde tutulum izlenmedi. Lomber grafisinde L3 anteriorundan başlayan ve L5-S1vertebra ön yüzeyine ulaşan diffüz hiperostoz izlendi.Hastanın çekilen servikal bilgisayarlı tomografi (BT)’sinde sagital, axial ve üç boyutlu kesitte C2 anterior yüzünden başlayan, C3-5 seviyesinde belirginleşen, C7-T1 boyunca devam eden kemikleşme mevcuttu.Baryumlu özefagus grafisinde ise bu seviyede kontrast geçişinin orta derecede engellendiği görüldü. SONUÇ: Boyun ağrısı, yutma güçlüğü şikayeti ile gelen hastalar diffüz idiopatik iskelet hiperosteozis açısından dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Disfaji şikayeti olan DISH hastalarında, öncelikle diyetin düzenlenmesi, yutma ekzersizleri, kortikosteroidler,antiinflamatuar tedavi,kas gevşeticiler uygulanabilir. Diyet değişikliğine olumlu cevap alınamayan hastalarda veya solunum sıkıntısı ve kilo kaybı gibi ağır semptomatik hastalarda cerrahi düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-002

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale