Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Paratiroid Cerrrahisinde Klinik Deneyimimiz
 

Paratiroid Cerrrahisinde Klinik Deneyimimiz

Çalışkan M., Korkmaz H., Gültekin S., Saylam G., Bayır Ö., Delibaş T., Çelik K. E.

AMAÇ:Kliniğimizde paratiroid operasyonları gerçekleştirilen hastaların preoperatif ve postoperatif sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi. YÖNTEM-GEREÇLER:S.B. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği’nde Ocak 2008- Temmuz 2013 tarihleri arasında paratiroid patolojisi nedeniyle ameliyatı gerçekleştirilen hastaların demonstratif özellikleriyle beraber, klinik, biyokimya, radyolojik görüntüleme ve patoloji verileri retrospektif olarak incelendi. Ayrıca hastaların peroperatif özellikleri ve komplikasyonları da değerlendirildi. BULGULAR:91 bayan, 25 erkek olmak üzere yaşları 22 ile 83 arasında değişen toplam 116 hasta paratiroid cerrahisi gerçekleştirildi. Bu hastaların 25 tanesi endoskopik yaklaşımla gerçekleştirildi. 32 hastaya paratiroid adenom eksizyonu ile birlikte tiroidektomi, 4 hastaya paratiroid adenom eksizyonu ile birlikte tiroidektomi ve boyun diseksiyonu, 6 hastaya paratiroid adenom eksizyonu ve santral boyun eksplorasyonu, 74 hastaya ise sadece paratiroid adenom eksizyonu uygulanmıştır. Peroperatif tiroide göre yerleşim yeri olarak 47 sağ inferior, 37 sol inferior, 15 sol süperior, 11 sağ süperior, 5 posterior paratiroid patolojisi tespit edildi. 2 hastada bilateral paratiroid adeomu tespit edildi. Postoperatif patoloji sonuçları 4 paratiroid karsinomu, 6 paratiroid hiperplazisi, diğer hastalar ise adenom olarak raporlandı. Postoperatif parathormon yüksekliği saptanan 4 hastaya revizyon paratiroidektomi uygulandı. 13 hastaya intraoperatif gama prob kullanıldı. Toplam 5 hastada komplikasyon gelişti (%4.3). Postoperatif olarak 1 hastada hematom (%0,86) gelişmesi nedeniyle hematom boşaltıldı. 2 hastada ponksiyonla regrese olan seroma (%1,72) gelişti. 1 hastada yara yeri enfeksiyonu (%0,86), 1 hastada da vokal kord paralizi (%0,86) gelişti. SONUÇ:Son yıllarda tiroid cerrahisi, baş boyun cerrahisi ile ilgilenen KBB hekimlerince yaygın olarak yapılmaktadır. Baş boyun bölgesinde bulunan paratiroidin cerrahisi de bu bölgenin anatomisine hakim olan KBB hekimleri tarafından kolay ve güvenli bir şekilde uygulanabilen bir cerrahidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri SS-356

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale