Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Orta Kulakta Nadir Bir Tümör: Low Grade Adenokarsinoma
 

Orta Kulakta Nadir Bir Tümör: Low Grade Adenokarsinoma

Cansız H., Yılmaz M., Akıl F., Kırbıyık K., Guliyev J.

AMAÇ: Primer orta kulak tümörleri nonneoplastik hastalıklara göre oldukça nadir görülen durumlardır. Dış kulak yolu kaynaklı adenokarsinoma lokal invazif nadir bir neoplazidir. Bu tümörler yavaş büyür ve lokal rekürrens sıktır. Histopatolojik olarak iyi diferansiye tümörlerden az diferansiye tümörlere kadar geniş bir yelpazede görülebilirler. Genellikle orta kulakta yerleşen adenokarsinomlar bu bölgenin yassı epitel hücreli karsinomu gibi davranır ve temporal kemikte litik lezyonlar oluşturur. OLGU: 44 yaşında kulak ağrısı ve kulakta dolgunluk şikayeti olan hastanın çekilen kranial MR'ında orta kulağı tamamen dolduran dış kulak yoluna ekspanse olan kitlesi mevcuttu. Yapılan muayenesinde pulsatil bir kitlenin dış kulak yolunu doldurduğu görüldü. Operasyon esnasında fasial kanalın açıkta olduğu tespit edilen hastanın patolojisinin low grade adenokarsinoma olarak gelmesi üzerine postop dönemde lokal rekürrensi engellemek maksadıyla RT tedavisi aldı ve takiplerine devam ediyor. YORUM: Bu bildiride orta kulak kaynaklı low grade adenokarsinom olgusu klinik özellikleri, radyolojik, intraoperatif ve histopatolojik bulguları eşliğinde ve güncel literatür bilgileri ile sunulup tartışılacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-003

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale