Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » 4 Olgu Nedeniyle Ramsay Hunt Sendromu
 

4 Olgu Nedeniyle Ramsay Hunt Sendromu

Karadağ S., Bal M., Bal C. G., Yağcı S., Tepe D., Dede A. Ö.

AMAÇ: Ramsay Hunt sendromunun kulak (zoster otikus) veya ağızda eritematöz vezikülün eşlik ettiği periferik fasiyal sinir paralizisi olan 4 olgu nedeniyle literatüler eşliğinde tartışılması. OLGU: Eylül 2011- Ağustos 2013 tarihleri arasında 16 yaşında erkek, 28,61 ve 64 yaşında bayan olmak üzere fasial sinir paralizisi nedeniyle kliniğimize başvuran 4 hasta KBB muyenesi sonrası Ramsey Hunt Sendromu tanısı ile tedavileri düzenlenerek takip edildi. Akut periferik fasiyal paralizi, kulak kepçesi ve dış kulak yolunda veziküler döküntü ve şiddetli kulak ağrısı 4 olgumuzun da ortak yakınmalarıydı. 16 yaşındaki hastamızda ayrıca ağız içinde de veziküler döküntü mevcuttu. Tanı anında House Brackmann sınıflamasına göre fasial paralizi 2 hastamızda Grade 2, 2 hastamızda da Garde 3 'tü. TEDAVİ: Antienflamatuvar etkileri nedeniyle, kortikosteroidler ve viral yük üzerindeki replikasyonu engelleyici etkileri nedeniyle antiviral ajanlar tedavide kullanıldı. PROGNOZ: Fasial sinir paralizisi tüm hastalarımızda tamamen düzelirken 2 yıllık takiplerimizde nüks izlenmedi. YORUM: Fasial sinir paralizisi ile başvuran hastalarda dikkatli oral kavite aurikula ve dışkulak yolunun muayenesinde zoster enfeksiyonuna özgü veziküller ve döküntüler kolaylıkla saptanabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-006

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale