Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Dış Kulak Yolunda Canlı Yabancı Cisimler: İki Olgu Sunumu
 

Dış Kulak Yolunda Canlı Yabancı Cisimler: İki Olgu Sunumu

Kandoğan T., Dalgıç A.

AMAÇ: Dış kulak yolunda yabancı cisimler hastanın hayat standardını düşüren can sıkıcı bir durum olduğu kadar ciddi komplikasyonlara da yol açabilmektedir. Biz bu makalede dış kulak yolunda çeşitli böceklerin bulunduğu 2 olgu sunduk. OLGU: Kulak Burun Boğaz polikliğine 34 yaşında sol kulağında işitme kaybı şikayeti ile gelen yaşında erkek hastanın dış kulak yolundan canlı olmayan arı çıkarıldı. Hastanın hikayesinde 4 yıl önce sol kulağına arı kaçtığı belirtti. Hastanın otoskopisinde sol kulağında dış kulak yolunu tıkayan buşon izlendi. Hastanın buşonu temizlendikten sonra timpanik membran üzerinde yabancı cisim izlendi ve çıkarıldı. Sonraki fizik muayenesinde dış kulak yolunun normal ve timpanik membranın salim olduğu izlendi. İkinci olgumuz ise 45 yaşında erkek hastaydı.2. hasta bir gün önce sol kulağına böcek kaçması ve kulakta ağrı şikayetleri acil servise başvurdu. Hastanın yapılan otoskopisinde ise DKY’de canlı kene ve kene yumurtaları izlendi. Kene parçalanmadan bütün halinde çıkarıldı. Hastanın dış kulak yolu ve timpanik membranı salimdi. Hastada ateş, kanama problemleri gibi kırım konka kanamalı ateşini düşündüren belirtiler mevcut değildi. YORUM: Dış kulak yolundaki canlı yabancı cisimler dış ve orta kulak enfeksiyonları, mikroorganizma taşıyıcılığı ve anaflaksiye kadar gidebilen ciddi durumlara yol açabilmektedir. DKY'deki keneler çıkarılken bir bütün olarak çıkarılmaya özen gösterilmelidir. Ayrıca kenelerin salgılarını artıracak irritan sıvılar kullanılmamalıdır. Canlı yabancı cisimler cansızlardan farkı olarak enfeksiyöz aja Bu nedenlerden dolayı DKY’deki canlı yabancı cisimlerin bir an önce ve doğru bir şekilde çıkarılması önem arz etmekdir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-007

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale