Trakeostomal Miyazis: Olgu Sunumu

Kayhan F. T., Güneş S., Erdim İ., Kaya K. H., Koç K. A.

AMAÇ: Trakeostomal yara miyazı literatürde oldukça nadir görülen bir durumdur. Biz de 86 yaşında tetraplejik bir bayan hastada trakeostomal miyazdan bahsedeceğiz. Olgunun özellikleri: 86 yaşında bir bayan hasta şuur bulanıklığı ve 2 gündür trakeostoma etrafında kurtçuk görülmesi şikayeti ile acil birimimize getirildi. Hastanın 5 yıl önce geçirilen serebrovasküler iskemi olayı sonrasında gelişen tetrapleji nedeniyle immobil olduğu öğrenildi. Hasta kötü özbakıma sahipti. Hastada hipertansiyon ve diabetes mellitus mevcuttu. 5 yıl içinde sadece iki kez trakeostomi kanulünün etrafına gazlı bezin değiştirildiği öğrenildi. Fizik muayenede trakeostomi kanulü etrafında larvalar görüldü. Larvalar ortalama 9-12 mm uzunluğunda ve 2-3 mm genişliğinde saptandı. Tedavi ve Prognoz: Trakeostomi çevresinden yaklaşık 30 adet canlı larva dikkatlice temizlendi. Havayolunda larva olup olmadığını kontrol etmek amacıyla fleksibl endoskopi yapıldı ve hiçbir kurtçuk saptanmadı. Yeni bir 7.0 trakeostomi kanulü takıldı. Kanul kafı şişirildi. Povidon iyot ve %70 etanol solüsyonuyla yara pansumanı yapıldı. Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonunda ek bir öneri olmadı. Günlük pansumanlarla takip edilen hasta 7 gün sonra şifa ile taburcu edildi. YORUM: Pansumansız yaralar, temizlenmemiş kan ve kan ürünleri özellikle yaz aylarında nozokomiyal miyaz infestasyonlarına neden olabilmektedir. Düzenli pansuman, iyi hijyenik koşullar, anemi ve malnutrisyon gibi risk faktörlerinin tedavisi miyazdan korunmak için gereklidir. Tedavi esnasında kurtçukların aspirasyonunun engellenmesi aspirasyon pnömonisi ve havayolu obstrüksiyonunun önlenmesi açısından önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-008

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale