Acil Tonsillektomi

Ünlü Y., Aydemir S., Şahin İ. M., Güneş S. M., Temiz V., Öztürk A. M.

Amaç: Tonsillektomi kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanlarınca yaygın olarak uygulanan ve düşük komplikasyonlu bir cerrahidir. Enfeksiyöz nedenler, tonsillektomi endikasyonları içinde halen yüksek bir yüzde ile ilk sırada yer almaktadır. Diğer bir sık endikasyon da üst solunum yolu obstrüksiyonudur. Bu olguda tonsil hipertrofisi nedeniyle acil adenotonsillektomi yapılan bir vaka sunulmuştur. Olgu: 3.5 yaş erkek hasta hastanemiz çocuk acil servisine nefes almakta zorluk, hırıltılı solunum, uykuya meyil ve uykuda apne şikâyetiyle getirildi. Hastanın hikâyesinden 3-4 gündür antibiyotik kullandığı bu gece şikâyetlerinin daha çok arttığı öğrenildi. Acil serviste yapılan muayenesinde tonsilleri ileri derecede hipertrofikti (kissing tonsil), suprasternal çekilmeleri mevcuttu, endoskopik muayenede adenoid nazofarenksi dolduruyordu. Diğer muayene bulguları ve akciğer grafisi normaldi. Parmaktan ölçülen arteriyel oksijen satürasyonu uyurken %80’e kadar düşüyor, uyandırıldığında normale dönüyordu. Tedavi ve Prognoz: Tek doz intravenöz steroid ve soğuk buhar sonrası solunum sıkıntısı geçmediğinden ve entübe edilip solunum desteği verilmesi gerekeceğinden bunun yerine hastaya cerrahi tedavi uygulanmasına karar verildi. Ameliyathane şartlarında acil adenotonsillektomi yapıldı. Post-op anesteziden uyanması geciken hastaya inhaler steroid, bronkodilatatör ve antibiyoterapi başlandı. Post-op 24. saatte solunum sıkıntısı ve uykuya meyil hali büyük ölçüde geriledi, post-op 48. saatte hasta tamamen düzeldi ve taburcu edildi. Yorum: Daha önceleri, A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının komplikasyonlarından korunmak amacıyla gerçekleştirilen tonsillektomi, günümüzde daha çok kronik ve/veya rekürren enfeksiyon ve obstrüktif nedenlerle gerçekleştirilmektedir. Vakamızda da acil servise solunum zorluğu, uyuklama şikayetiyle gelen ve adenotonsil hipertrofisi dışında başka patolojik bulgusu olmayan hastaya obstrüksiyon nedenli acil adenotonsillektomi yapılmıştır. Literatüre bakıldığında alışık olunmayan bu durum kliniğimizde de ilk defa uygulanmıştır. Adenotonsillektomi elektif bir cerrahi olmasına karşın ileri derecede havayolu darlığı oluşturan ve tıbbi tedaviye yanıt vermeyen adenotonsiller hipertrofide acil olarak da yapılabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS1-015

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale